Soy Bağının Reddi Davası

Soybağı anne ile baba arasında farklıdır. Anne ile soy bağı doğumla oluşur. Anne çocuğu doğurduğu anda soybağı oluşur. Baba   ile ilgili soybağının kurulmasında biyolojik olarak bilinmesi yeterli değildir. Bazı durumlarda babalık karinesi mevcuttur. Baba için soybağı çocuğun evlilik birliği içinde doğması ile, tanıma ile ya da hakim kararıyla olur.

Ya çocuğun evlilik birliği içinde doğmuş olması ya da evlilik birliği içinde ana rahmine düşmüş olması lazım eğer bu iki durumdan biri gerçekleşmişse babalık karinesi denen kavram meydana gelir.  Mesala kadın evlendi ertesi gün doğurdu baba kadının kocasıdır. Ya da  kadın evlendikten sonra çocuk 300 gün içinde doğmuşsa kadının evlendiği ya da boşandığı adamdır. Bu duruma kocanın itirazı varsa Soybağının reddi davası açabilir.

Soybağının Reddi Davasında Hangi Mahkemeye Başvurmalıyız?

Taraflardan birinin soybağının reddi davası ve doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Başvurulacak mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemeleri bulunduğunuz yerde yoksa o halde  Asliye Hukuk mahkemeleri Aile Mahkemesi yerine bu davalara bakar.

Soy-Baginin-Reddi-Davasi

Bu tür davalarda hâkim;  maddi olguları, re’sen araştırabilir ve ve kanıtları serbestçe takdir edebilir. Taraflar hakimin istedikleri kanıtları vermekte yükümlüdürler. Hakim kendiliğinden maddi delilleri araştırır, tanıkları dinler ve karar verir.

Tıbbi İncelemeye Rıza Gösterilmemesi

Rıza göstermeyen kişiden zorla DNA örneği alınması gibi bir durum söz konusu değildir. Fakat Mahkeme Hâkim duruşmada hazır bulunana uygun şekilde açıklama yapar ve , ara kararda bu durumu zapta geçirecek rıza göstermeyen tarafa ihtarlı davetiye gönderir. Davada soy bağının tespit edilebilmesi için DNA testi yapılmasının zorun olduğunu, belli gün ve saatte örnek vermek üzere hazır bulunması gerektiği, mazeretsiz olarak gelmediği takdirde çocuğun babası sayılacağı ya da davacının çocuğun babası olmadığı yönündeki iddiasını kanıtlamış sayılacağı şeklinde açıklamalı, davetiye gönderilir.. Davetiye kişiye tebliğ edildiyse fakat kişi mahkemeye gelmediyse bu  durumda  dava kanıtlanmış sayılır ve davanın kabulü söz konusu olur.

Soybağı Reddi  Davasını Kim Açabilir?

Soybağının reddi davasını koca ya da baba çocuğun kendisinden olmadığını öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde soybağının reddi davası açabileceği gibi çocukta açabilir. Çocuğun küçük olduğu hallerde sulh hukuk mahkemesinden kayyım atanır ve kayyım 1 yıl içinde soybağı reddi davası açmak zorundadır.  Çocuğun ergin olması halinde haklı bir nedeni yoksa ergin olduktan en geç 1 yıl içinde dava açmalıdır.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir