BOŞANMA DAVASINDA VELAYET – KONYA VELAYET AVUKATI

Bu makalemizde Konya Velayet Avukatı şekline arama yapanlar için Boşanma Davalarında Velayet konusunu sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle belirtmeliyiz ki evlilik süresince çocuğun velayeti anne ve babadadır. Ancak boşanma davası açıldığından itibaren mahkeme belirli araştırmaları yaptıktan sonra geçici olarak velayeti tarafların birisine vermektedir. Boşanmaya karar verdiği andan itibaren ise nihai velayeti tarafların birine vermekte, bu hükmün kesinleşmesiyle birlikte; mahkeme yeniden bir karar verene kadar çocuğun velayeti mahkeme kararında verilen tarafa aitdir. Ancak belirtmeliyiz ki velayet durumu çocuğun ergin olana kadar geçerlidir. Çocuğun ergin olmasıyla birlikte velayet durumu ortadan kalkacaktır. Çünkü çocuk ergin bir birey olacak, artık velisi olmayacaktır.

Türk Medeni Kanunu kapsamında yer alan haklardan biri olan evlilik birliğinin bitirilmesi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bunlardan en önemlisi ise şayet evlilik birliğinde mevcut ise ortak çocuk ya da çocukların velayet durumlarıdır.

Velayet hakkı nedir? Kimlere verilir?

Velayet hakkı, kural olarak çocukların, istisnai durumlarda kısıtlıların korunma ve bakımlarının sağlanması adına şahısları ve malları üzerinde anne babanın sahip oldukları hak, yetki ve görevlerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Velayet, soy bağı ilişkisinden kaynaklanır. Bu nedenle yalnızca çocuklar değil TMK 335’e göre, ergin olmayan çocukların yanı sıra istisnai olarak ergin çocuklarda velayete tabi olabilmektedir.

Velayet hakkı yalnızca anne babaya aittir ve başkasına bırakılamaz. Örneğin amca, dayı, teyze, büyükanne ve büyükbabaya bırakılamaz. Ancak belirli şartlar mevcut ise bu kişiler çocukların vasisi olabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarında, eşler boşanmanın neticeleri ve çocukların velayet durumu konusunda anlaşma sağlamalıdır. Bu anlaşmanın iki tarafında özgür iradesi ile yapılıp yapılmadığının tespiti için hakim tarafları dinler ve çocuğun yüksek faydasına uygun bulması halinde protokolü onaylar aksi durumda ise boşanma gerçekleşmez.

Velayet konusunda anlaşma sağlanmaması halinde ne olur?

Velayet hakkının kullanımı konusunda anne baba, beraber ve uyumlu olarak hareket etmelidir. Anlaşma sağlanmaması durumunda ise çocuğun korunmasına dair hükümler çerçevesinde sorun çözümlenmektedir.

Velayet hakkının sona ermesi

Velayet hakkı, velayet hakkına sahip olan kişinin ölmesi, çocuğun ergin olması, velayet hakkının kaldırılması ve boşanma durumunda velayet hakkının bırakılmaması neticesinde sona ermektedir. Boşanma durumunda velayeti alamayan taraf, velayeti alan tarafa nafaka ödemekle yükümlü tutulabilmektedir.

Çocuğun erişkin olmasına karşın kısıtlanması durumunda ise hakim, kural olarak anne babanın söz konusu çocuk üzerindeki velayet hakkının devam etmesine ya da gerekli görürse vesayet altına konularak kendisine vasi tayin etmesine karar verebilmektedir.

Velayet konusunda çocuk ya da çocukların fikri alınır mı?

Velayet davası kamu düzenine ilişkin bir dava olduğundan; resen araştırma ilkesi geçerlidir. Bu sebeple taraflarca delil bildirilmese dahi hakim gerekli gördüğü delillerin toplanması kararını alır. Çocuk Haklarının Kullanımına Dair Avrupa Sözleşmesi ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin ilgili maddeleri uyarınca idrak çağına gelmiş müşterek çocuk hakim tarafından dinlenerek, açıklama ve düşüncelerine değer verilip, gerekli görülmesi halinde uzmanlardan da yardım alarak ebeveynlerden hangisine velayetin bırakılacağına karar verilebilmektedir.

Bir çocukla ebeveynleri düzenli olarak kişisel ilişkiyi sürdürme hakkına sahiptir. Bu tarz kişisel ilişki yalnızca çocuğun yüksek hayrı gerektiği durumlarda kısıtlanabilir ve engellenebilir. Çocuğun gözetime gerek olmaksızın anne ya da babasından biri ile kişisel ilişkisinin sürdürülmesi, onun yüksek faydasına uygun değilse, anne ya da babasıyla gözetim altında veya diğer farklı şekillerde ilişki kurma imkanı öngörülebilmektedir. Kişisel ilişkiler düzenlenirken çocuğun sağlık başta olmak üzere ahlak ve eğitim bakımından yararları esas alınmaktadır. Mahkeme tarafından kişisel ilişkiye yönelik şekil ve süre konusunda karar verilirken, bu kararın annelik ve babalık duygularını tatmin etmeye elverişli olması, çocuk bakımından da ana baba sevgisini tatmaya uygun olması gerekir.

Velayet davasında hukuki yardım almanın önemi

Bu karmaşık ve zorlu süreçte celt.av.tr olarak sizlere anlaşmalı boşanma esnasında çocuk ya da çocukların yaşları, cinsiyeti, ihtiyaç ve sosyal durumlarını gözeterek velayetlerinin kimde kalması, karşı tarafın görüşme günleri ve ödeyeceği iştirak nafakası miktarının belirlenmesi konusunda danışmanlık veriyoruz. Ayrıca daha önce gerçekleştirilen boşanma davalarında çocuk ile ilgili konularda verilen hatalı veya günün koşullarına uymayan velayet kararlarının düzeltilmesi adına aşağıda belirttiğimiz davaları açıyoruz;

Örneğin; çocuğun velayetinin alınması, kişisel ilişki süre ve zamanının değiştirilmesi, karşı tarafın çocuk ile görüşmesinin tamamen engellenmesi, ödenmeyen nafakaların tahsil edilmesi, nafaka tutarının düzenlenmesi. Bunun yanı sıra çocuğun gerekli süre içerisinde teslim edilmemesi ya da kaçırılması gibi hallerde çocuğun derhal teslimi adına gerekli bütün işlemleri yapıyoruz. Sizler de bilgi ve yardım almak için cel.av.tr üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Boşanma Davalarında Velayet de çocuğun yaşının, kime verileceğine etkisi çok büyüktür. Ancak belirtmeliyiz her dava kendi durumuna göre değerlendirilir. Çocuğun yaşına, tarafların ekonomik, psikolojik durumlarına,  İddialara, yaşanan olaylara, ispatlara göre değişmektedir. Ancak size aşağıda genel olarak verilen kararlardan bahsedeceğiz.

  • 0 yaş – 3 yaş arasındaki çocukların velayeti, anne bakım ve şefkatine ihtiyacı olduğu düşünülerek genellikle anneye verilmektedir. Ancak tabii ki bu durumun da istisnaları bulunmaktadır.
  • 3 yaş – 7 yaş arasındaki çocukların velayeti konusunda anne bakımına ve şefkatine daha az muhtaç olduğu düşünülmektedir. Yine istisnai bir durum yoksa anneye verilmesi tercih edilmektedir.
  • 7 yaş ile 12 yaş arasındaki çocukların velayeti konusunda mahkeme tarafların sosyal ekonomik durumlarına bakmakta, pedagog vasıtasıyla rapor aldırmakta; çocuğa hangi tarafın daha iyi eğitim aldırabileceği gibi durumlara bakmaktadır.
  • 12 yaş üzere çocuklarda ise mahkeme çocukların fikirlerine değer vermektedir. Genelde çocuklar hangi tarafı istiyorlarsa, velayet o tarafa verilmektedir. Ancak tabii ki bu durumun da istisnaları bulunmaktadır.

Yukarıda Boşanma Davalarında Velayet durumundan sizlere kısaca bahsetmeye çalıştık. Ancak yeniden önemle belirtmeliyiz her dava kendi durumuna göre değerlendirilir, her velayet kararı dosyadaki durumlara, delillere, ispatlanmış iddialara göre değişmektedir. Bu nedenle sizin de velayet konusunda bir velayet avukatı ile çalışmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Ek olarak velayetin değiştirilmesi dava dilekçesini görmek istiyorsanız buraya tıklayın.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir