Boşanma Sebepleri Neler Olabilir?

Çiftlerin bir araya gelerek beraberliklerini ilan ettikleri evlilik kurumu daha sonrasında çeşitli sebepler nedeniyle sona erdirilebilmektedir. Boşanma davası ile resmi olarak bitirilen evlilik kurumunun her iki tarafa da maddi ve manevi olarak bir takım sorumluluklar yüklemektedir. Tıpkı evlenirken olduğu gibi boşanırken de uyulması ve yapılması gereken kurallar bulunmaktadır. Davanın açılması ile birlikte taraflar arasında yeni hukuki sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı gibi birçok konu davanın eki konumunda olup çözümlenmesi sağlanmaktadır. Ancak boşanma davasının yargılanması sonucunda karar verildikten sonra mal paylaşımı ile ilgili ayrı bir dava yürütülmektedir.

 Boşanma davası, aile mahkemelerinde görülen bir dava türüdür. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında tarafların ortak kararı ile evlilik birliği sonlandırılmaktadır. Taraflar boşanma davası için ortak bir dilekçe ile başvuracakları gibi taraflardan birinin açtığı boşanma davasının tüm taleplerini kabul etmesi durumunda da anlaşmalı boşanma gerçekleşebilmektedir. Boşanma davasının sonucunda hakimin karar verebilmesi için tarafların bizzat mahkemeye gelerek beyanlarını hakim önünde açıklamalıdır. Çekişmeli boşanma davası ise taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıkların bir tarafın aleyhine olması nedeniyle açılan dava türüdür. Bu davada hangi tarafın hatalı olduğu, maddi ve manevi tazminat konusu, nafaka, velayet ve mal dağılımı gibi konularda anlaşmazlıklar yaşanmaktadır. Ancak boşanma davasına giden sürecin başlamasında geçerli bir sebebin olması başlıca unsurdur. Boşanma davasında genel ve özel boşanma sebepleri olarak iki türü bulunmaktadır. Boşanma davasının süreci, davanın türüne göre değişse de avukat desteği oldukça önemlidir. Profesyonel ve boşanma davası konusunda uzman bir avukatla çalışmak davadan istenilen sonucu almayı kolaylaştıracaktır. Bu konuda Konya’da görev yapan Av. Mehmet Kürşat Kılıç ile çalışabilirsiniz. Boşanma davasının yürütülmesi veya dava süreci hakkında destek alınması konularında Av. Kılıç sizlere en doğru bilgiyi sağlamaktadır.

Genel Boşanma Sebepleri

Genel-Bosanma-Sebepleri

Türk Medeni Kanunu’nda belirlenmiş olan boşanma davası sebeplerinden olan genel boşanma sebebi halk ağzında şiddetli geçimsizlik olarak bilinen hukuk diliyle evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Tarafların mizaç uyuşmazlığı, buna bağlı olarak sürekli tartışma, hakaret etme, şiddet, tarafların güven sarsıcı davranışları, evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi sebepler genel boşanma sebeplerine örnek olabilir.

Özel Boşanma Sebepleri

Özel boşanma sebepleri de Türk Medeni Kanunu’nda belirli sayıda düzenlenmiştir. Kanuna göre zina, hayata kast, çok kötü veya onur kırıcı davranışlar, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, taraflardan birinin terk etmesi, akıl hastalığı şeklindeki nedenlerle boşanma davası açılabilmektedir.

Özel boşanma sebepleri ile genel boşanma sebepleri farklı hukuki sonuçlar doğurmaları bakımından birbirlerinden ayrılmaktadır. Evlilikte özel boşanma sebepleri varsa davacı olan taraf, davalının kusurlu olup olmadığını kanıtlamak zorunda değildir. Sadece özel bir boşanma sebebi olduğunu kanıtlaması yeterlidir. Ancak genel boşanma sebepleri nedeniyle bir boşanma kararı verilecekse hem davalı hem de davacı birbirinin kusurlu olduğunu kanıtlamak zorundadır.

Similar Posts

One Comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir