Sıkça Sorulan Sorular

Avukatsız Boşanma Davası Açabilir Miyim?

Avukatsız boşanma davası açmanıza hukuki bir engel bulunmamaktadır. Kendiniz de tabii ki açabilirsiniz. Ama bizler kesinlikle bir Ankara Boşanma Avukatı vasıtasıyla açmanızı tavsiye etmekteyiz.

Avukatlık Ücreti her sene Türkiye Barolar Birliği Tarafından yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirlenir. Ancak önemle ifade etmek isteriz ki, bu yayımlanan tarife ancak alt sınırı belirlemektedir. Avukat ile müvekkil istediği fiyatta anlaşabilmektedir. Ancak alt sınır 2021 yılında 4080 TL ‘dir.

Boşanma davasının ilk kimin açtığı konusu çok merak edilen konular arasındadır. Halk arasında boşanma davasını ilk açanın haklı olduğu gibi bir algı vardır. Bu yanlış bir algıdır. Boşanma davasını ilk kimin açtığının bir önemi yoktur. Mahkemede iddialarını doğru şekilde sunup, ispatlayan  eğer diğer şartlar da uygunsa taraf haklı olan taraf olacaktır.

Böyle bir durum söz konusu değildir. Karşı taraf boşanmak istemezse, boşanma avukatınız gerekli tedbirleri alması halinde  ve diğer şartların oluşması halinde boşanabilirsiniz.

Önemle belirtmek isteriz ki burada birkaç cümle ile bu soruyu cevaplamak güçtür. İlgili makalemizi okumanızı tavsiye ederim.

Normal boşanma davalarında da anlaşmalı boşanma davalarında da avukat şart değildir. Çekişmeli boşanma davalarında sık karşılaşmıyoruz ancak, anlaşmalı boşanma davalarında tarafların avukatsız olarak dava açıp sonuçlandırdığını görmekteyiz. Bu durum daha sonra geri dönüşü olmayan mağduriyetlere neden olmaktadır. Sonrasında sıkıntı yaşamamak adına, mutlaka bir anlaşmalı boşanma avukatı vasıtasıyla anlaşmalı boşanma sürecini yürütmenizi önemle tavsiye ediyoruz.

Boşanma davası için vekaletnamenizde özel yetki bulunması, ve fotoğraflı şekilde çıkması zorunludur. Bu nedenle yakın zamanda çekilmiş iki adet foto ile notere gitmeniz, noteri boşanma davası için vekaletname çıkardığınız konusunda uyarmanız ve mümkünse  avukatınızdan hukuki destek alarak vekaletname çıkarmanızı tavsiye ediyoruz.

Kanunen her avukatın her davaya bakma yetkisi vardır. Ancak bazı avukatlar bazı alanlarda daha tecrübeli olabilmektedirler. Boşanma Davaları için boşanma avukatları ile çalışmanızı önemle tavsiye ediyoruz.

Anlaşmalı boşanma davaları genelde tek celse de bitmektedir. Ancak çekişmeli boşanma davaları genellikle 1-2 yıl arasında sürebilmektedir. Ne kadar süreceğini etkileyen çok faktör vardır. Bu nedenle tam olarak kaç ay kaç yıl süreceği öngörülememektedir.

Öncelikle ceza, hukuk, idari yargı ve diğer tüm dava türlerinde avukat tutma zorunluluğunuz yoktur. Herkes kendi davasını kendisi yürütebilir. Bunun önünden bir engel yoktur. Ancak biz bunu tavsiye etmeyiz. İş ehline bırakılmalıdır. Sonrasında mağduriyetler yaşamamak adına tüm dosyalarınızı avukat vasıtasıyla takip etmenizi tavsiye ediyoruz.

Birden fazla avukata vekalet verip, davanızı takip ettirebilirsiniz. Ancak bir avukat bir dosyaya vekalet sunduktan sonra, diğer avukatın vekalet sunabilmesi için ; ilk avukatınızın muvafakat vermesi gerekmektedir. Aksi halde ikinci vekaleti sunan avukatınızın disiplin hukuku açısından cezai sorumluluğu gündeme gelebilir.

Her aşamada avukata vekalet verip, dosyanızı takip ettirebilirsiniz. Soruşturma aşamasında, kovuşturma aşamasında, istinaf aşamasında veya Yargıtay aşamasında avukata vekalet çıkarıp, dosyanızı takip ettirmenizde bir engel yoktur. Ancak bizler daha kolluk ifadesi aşamasında dahi avukatla birlikte ifade vermeyi ve sonrasında bir avukatın dosyayı takip etmesini tavsiye ediyoruz.

Avukatlık Ücreti, her yıl Türkiye Barolar Birliği Tarafından yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirlenir. Ancak önemle ifade etmek isteriz ki, bu yayımlanan tarife ancak alt sınırı belirlemektedir. Avukat ile müvekkil istediği fiyatta anlaşabilmektedir. Ancak alt sınır Asliye Ceza Mahkemeleri için  2021 yılında 4.080 TL ‘dir.

Herhangi bir Noterden, vekalet çıkarmak istediğiniz avukatın bilgilerini vererek vekaletname çıkarabilirsiniz. Vekaletname çıkarmak için Noter’e 150-300 TL arasında ödeme yapmanız gerekebilir.

Tutuklu veya hükümlünün avukatı veya yakınları noterle iletişim kurarak vekaletname çıkarabilir. Noter veya ilgili personeli, cezaevine giderek tutuklu veya hükümlünün imzası ile vekaletnameyi hazırlayacaktır.

Hayır, göremezsiniz. E devlet üzerinden sadece kovuşturma aşamasında olan yani mahkeme aşamasına geçmiş olan dosyalarınızı görebilirsiniz.

Öncelikle belirtmeliyiz ki hapis cezasının miktarı, suç türü, daha önce suç işleyip işlemediğiniz ve suçun tarihi bu sorunuzun cevabında çok etkili olacaktır. Bu konuda kesinlikle ceza hukuku ve infaz hukukuyla ilgilenen bir avukatla irtibata geçmenizi tavsiye ediyoruz.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına karşı istinaf yolu kapalıdır. Bu karara itiraz edilebilir. İtiraz 7 gün içinde yapılmalıdır. HAGB kararına itirazda, itiraz merci şekli incelemenin yanında maddi inceleme de yapmalıdır. Bu husus Ceza Genel Kurulu Kararında da belirtilmiştir. Hükmün Açıklamasının Geri Bırakılması Kararı’na karşı itiraz konusunda mutlaka bir avukatla hakaret etmenizi tavsiye ederiz.