CASUS PROGRAMLA ELE GEÇİRİLEN SES KAYITLARI HUKUKA AYKIRI DELİL NİTELİĞİNDE OLUP, KUSUR BELİRLEMESİNDE DİKKATE ALINAMAZ.

CASUS PROGRAMLA ELE GEÇİRİLEN SES KAYITLARI HUKUKA AYKIRI DELİL NİTELİĞİNDE OLUP, KUSUR BELİRLEMESİNDE DİKKATE ALINAMAZ.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2015/26918 E. , 2017/6688 K. sayılı kararına göre CASUS PROGRAMLA ELE GEÇİRİLEN SES KAYITLARI HUKUKA AYKIRI DELİL NİTELİĞİNDE OLUP, KUSUR BELİRLEMESİNDE DİKKATE ALINAMAZ. İlgili Karar : “Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda…

DİSİPLİN CEZASI İPTAL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ 2024

DİSİPLİN CEZASI İPTAL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ 2024

DİSİPLİN CEZASI İPTAL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ Disiplin Cezası İptal Davası Dilekçe Örneği ’ni sizlerle paylaşıyoruz. Sizlerin de Konya’da disiplin cezasının iptali davasıyla alakalı bir avukata ihtiyacınız olursa bizlerle iletişime geçebilirsiniz. KONYA  ( ) İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA DAVACI                               : AD-SOYAD …

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU (MEMURA MUKAVEMET) (TCK 265 )

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU (MEMURA MUKAVEMET) (TCK 265 )

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU Kamu Görevlisine Mukavemet veya Görevi yaptırmamak için direnme suçu TCK’nın 265. Maddesinde düzenlenmiştir.  TCK’nın 365. Maddesi “ TCK Madde 265 : “ (1) Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi,…