Bu yazımızda izale-i şüyu(ortaklığın giderilmesi) davalarını sizlere anlatmaya ve sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız.

İZALE-İ ŞUYU DAVASI (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI)

İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVASI

Bu yazımızda izale-i şüyu(ortaklığın giderilmesi) davalarını sizlere anlatmaya ve sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız.

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  Nedir ?  

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  (Ortaklığın Giderilmesi) davaları, paylı veya elbirliği mülkiyet halinde olan, taşınır veya taşınmaz malların; satış suretiyle veya aynen taksim suretiyle; paydaşlığa son verilmesine ilişkin davalardır.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası Hangi Durumlarda Açılır?

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  davaları, (ortaklığın giderilmesi davası) genelde miras yolu ile kalan ve tek bir kişi veya ailenin kullanımına uygun olan taşınmaz malın paylaşımı noktasında tarafların uzlaşamaması nedeniyle, tarafların ortaklıklarını aynen taksim veya satış suretiyle gidererek haklarını almak istemesi nedeniyle açılır.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davasında Görevli Mahkeme Hangisidir ?

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  (Ortaklığın Giderilmesi) Davalarında görevli Mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir ?

Taşınmazlar için, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Taşınmaz birden fazla ise taşınmazların birinin bulunduğu yer mahkemesinde görülebilir. Taşınırlar için davalının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  Davasında Satış Nasıl Yapılır?

Davaya konu taşınır yahut taşınmaz malın aynen bölünmesi ve paylaştırılması mümkün değilse ortaklığın satış yoluyla giderilmesi gerekir. Taşınır veya taşınmaz malın satışı açık artırma yoluyla, satış memurluğu yahut icra dairesi kanalıyla gerçekleştirilir. Satış açık artırma yoluyla gerçekleştirilmekle birlikte tüm paydaşların uzlaşması halinde satışın sadece ortaklar arasında gerçekleştirilmesi de mümkündür. Davaya konu taşınmaz üzerindeki her bir bütünleyici parçanın (Örn. ağaç, ev vs.) da arzla birlikte satılması gerekir. Fakat bütünleyici parçanın paydaşlardan birine yahut birkaçına ait olduğu konusunda tapuda şerh varsa paydaşlardan her birinin aralarında anlaşmış olması durumunda arzın değeriyle muhdesatın değeri ayrı hesaplanır.

İzale-i şüyu davasında açık artırma usulü ile satış yapıldıktan sonra mahkeme satıştan elde edilen bedeli paydaşlara eşit olarak bölüştürür. Taşınmaz, icra dairesi marifetiyle satıldıktan sonra taşınmazın satışından elde edilen para icra müdürlüğünün hesabına yatar. Paydaşlar kendi paylarına karşılık gelen paranın icra müdürlüğü hesabından kendi hesaplarına aktırılmasını talep edebilirler.

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  Davasında Davaya Konu Taşınmaz İçin Alıcı Çıkmazsa Ne Olur?

Birinci ihalede alıcı çıkmaz yahut belirlenen miktara ulaşılamazsa satış geri bırakılır. İkinci ihalede da alıcı çıkmazsa satış düşürülür.

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  Davasında Satış İsteme Süresi Ne Kadardır?

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  (ortaklığın giderilmesi) davasında hükmün kesinleşmesinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde satışın gerçekleştirilmesi istenebilir.

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  Davası Satış İsteme Süresini Keser Mi?

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  davası devamı sırasında satış isteme süresi işlemez.

İzale-İ Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi ) Davasında masraflarını kim öder?

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  davası açılırken ve devamı süresince gerekli harçlar ve giderler davacı tarafından karşılanır. Davanın sonuçlanması durumunda ise yargılama giderleri ve vekalet ücretleri her bir paydaşın payı oranında bölünür ve her bir paydaşa payı oranında yargılama gideri ve vekalet ücreti yükletilir.

İzale-İ Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi ) Davası Ne Kadar Tutar?

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  davalarında masraflar taraf sayısına ve taşınır-taşınmaz sayısına göre değişmektedir. Ancak ortalama 5-6 tarafın bulunduğu ve 1 taşınmazın bulunduğu bir İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  davasında masraflar ortalama 6-7 bin lira civarında tutmaktadır.

İzale-İ Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi ) Davasında Hissedarlardan Biri Hissesini Satmak İstemezse Ne Olur?

Maalesef satış veya aynen taksim yoluyla ortaklığın giderilmesine, satmak istemezse dahi engel olamaz.

İzale-İ Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  Davasında Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Bu durum taraf sayısına, tarafların yurtiçinde veya yurtdışında olmasına, davaya konu taşınır taşınmaz miktarlarına bağlı olarak değişmektedir. Ancak tarafların 3-5 kişi ve yurtiçinde yaşadığı, taşınmazın bir adet olduğu bir dava ortalama 1 yıl kadar sürede sonuçlanmaktadır ancak istinaf ve temyiz aşamaları bu süreye dahil değildir.

İzale-İ Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  Davasında Avukat Yüzde Kaç Alır ?

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  davalarında avukatlar ile müvekkillerin anlaşmasına bağlı olmakla birlikte, taşınır ve taşınmazın değerine göre asgari tutardan az olmamak üzere bir yüzdelik belirlenmektedir.

İzale-İ Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  Davasında  Taşınmazın Değeri Nasıl Hesaplanır?

İzalei şuyu davalarında taşınmazın değerleri hem mahkeme aşamasında hem satış aşamasında bilirkişiler vasıtasıyla belirlenmektedir.

İzale-İ Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  Davasında Açık Artırmaya Kimler Katılabilir?

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  davalarında şayet taraflar kendi aralarında anlaşmadılarsa, herkes açık artırmaya katılabilmektedir.

İzale-İ Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  Davası Nasıl Durdurulur?

İzalei şuyu davasının açılmasının durdurulmasının bir yolu bulunmamaktadır. Ancak mahkeme aşaması uzatılabilmektedir.

İzale-İ Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  Davası Nasıl Engellenir ?

Bu konuda ilgili makalemizi okuyabilirsiniz.

Avukat Tutmadan İzale-İ Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi ) Davası Açılır Mı?

Tabii ki de avukat tutmadan da bu davalar açılabilmektedir. Ancak bizler hak kaybı yaşanmaması için bunu tavsiye etmiyoruz.

Paylı Mülkiyette İzale-İ Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  Olur Mu?

Paylı mülkiyette de, elbirliği mülkiyette de izalei şuyu davaları açılabilmektedir.

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  (Ortaklığın Giderilmesi) Davasından Önce İntikal Şart Mı?

İntikal şart değildir. İntikal yapılmadan da dava açılabilmektedir.

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi )  (Ortaklığın Giderilmesi) Davasına Cevap Verilmezse Ne Olur?

İzale-i şuyu davasına cevap vermek bazı durumlarda önemlidir. Bu konuda mutlaka bir avukata danışmanızı tavsiye ediyoruz.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davasında Keşif Zorunlu Mu?

Evet keşif zorunludur. Mahkemenin taşınmazın ortaklığın nasıl giderildiğine karar vermesi açısından önem taşımaktadır.

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi ) Davasına Gidilmezse Ne Olur?

İzale-i Şuyu davasına davacı tarafından gidilmezse, mahkeme dosyanın işlemden kaldırılmasına veya reddine karar verebilir. Ancak davalılar tarafından gidilmezse, mahkeme davalılar olmadan da satış veya aynen taksime karar verebilir. Ancak davalılar açısından hak kaybına da neden olabilecektir. Bu nedenle bir avukattan destek almak önemlidir.

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi ) Davasında Satışı Kim Yapar?

Mahkeme satışa karar verirse, talep halinde satış memurluğu tarafından satış yapılacaktır.

“İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi ) Davası Hissemi Satmak İstemiyorum”

Maalesef yukarıda da belirttiğimiz üzere izale-i şuyu davasında satışa engel olmanın bir yolu bulunmamaktadır. Ancak süreç uzatılabilmektedir. Bu konuda bir avukatla birlikte hareket etmenin faydalı olduğu düşüncesindeyiz.

İzale-İ Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi ) Devam Ederken Hisse Satışı Olur Mu?

Evet paylı mülkiyette bir yabancıya pay satılabilmektedir. Ancak elbirliği mülkiyet halinde, paydaşlardan bir tanesine pay satılabilir. Payı satın alan kişi, satıl aldığı kişinin haklarına sahip olacaktır.

Sizlerin De Konya’da İzale-İ Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davalarıyla İlgilenen Konya Miras Avukatına İhtiyacınız Olursa Bizlerle İletişime Geçebilirsiniz.

Similar Posts

One Comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir