GSM ŞİRKETİ, KOTA AŞIMI HALİNDE ABONEYİ BİLGİLENDİRMEK ZORUNDADIR.

Yargıtay 3.Hukuk Dairesi Esas N:2016/13926 Karar N:2017/9234 sy ilamına göre GSM şirketi, kota aşımı halinde aboneyi bilgilendirmekle yükümlüdür. Davacı … ile davalı … İletişim Hizm.A.Ş. aralarındaki istirdat davasına dair ….. 1.Tüketici Mahkemesinden verilen 19/06/2014 günlü ve 2013/40 Esas-2014/1531 Karar sayılı hükmün Bozulması hakkında dairece verilen 22/10/2015 günlü ve 2014/20558 Esas-2015/16478 Karar sayılı ilama karşı davacı […]

MİRAS KALAN MAL EŞLERİN ORTAK MALI DEĞİLDİR, KİŞİSEL MALDIR.

Yargıtay, 3. Hukuk Dairesi 2020/10206 E. , 2020/6900 K. sayılı kararına göre MİRAS KALAN PARA, ORTAK HESABA YATIRILMIŞ OLSA DAHİ; ORTAK MAL OLMAZ. KİŞİSEL MALDIR. BU PARANIN ORTAK HESABA YATIRILMASI NİTELİĞİNİ DEĞİŞTİRMEYECEKTİR. MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı ve davalı(katılma […]

BİR KİMSE 18 YAŞINDAN KÜÇÜKKEN İŞLENEN SUÇTAN DOLAYI, SÜREKLİ BİR KAMU GÖREVİ ÜSTLENMEKTEN YOKSUN BIRAKILAMAZ.

BİR KİMSE 18 YAŞINDAN KÜÇÜKKEN İŞLENEN SUÇTAN DOLAYI, SÜREKLİ BİR KAMU GÖREVİ ÜSTLENMEKTEN YOKSUN BIRAKILAMAZ. T.C.D A N I Ş T A YSEKİZİNCİ DAİREEsas No : 2019/4147 Karar No : 2022/854 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVALI) : …Genel MüdürlüğüVEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU : …Bölge İdare Mahkemesi …. […]

KONYA ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI

Konya Anlaşmalı Boşanma Avukatı Anlaşmalı Boşanma Nedir? Boşanmanın en hızlı yolu anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanma ile, boşanma aile mahkemelerinin yoğunluğuna göre  1 hafta ile 2 ay arasındadır. Anlaşmaya karar veren eşlerin hukuki destek almaları onların avantajı olacaktır.  Olması muhtemel hak kayıplarının önüne geçmek adına bir konya anlaşmalı boşanma avukatı ile birlikte hareket etmenizi öneririz. Anlaşmalı […]

İzalei Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçe Örneği

………………. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE DAVACI               : (Adı – Soyadı )                                 Adres : ………………………………………………………… VEKİLİ                  : Av. Mehmet Kürşat KILIÇ                                Aşkan Mah. Elbasan Sok. No:30/2 Meram/Konya DAVALILAR        :  1)  (Adı – Soyadı )                                 Adres : …………………………………………………………                                     2) (Adı – Soyadı )                                 Adres : …………………………………………………………                                ………… […]

KONYA CİNSEL SUÇLAR AVUKATI

Konya Cinsel Suçlar Avukatı CİNSEL SUÇLAR Bu yazımızda Türk Ceza Kanunumuzda düzenlenen cinsel suçlar hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Cinsel suçlarda hem mağdur hem de sanık/şüpheli açısından dosyanın vekille takip edilmesi önem arz etmektedir. Bizler mağdur olan müvekkillerimizin hem de suçsuz olan şüpheli/sanık müvekkillerimizin hakkını her zaman olduğu gibi savunmaya devam etmekteyiz. Önemle belirtmeliyiz ki, Cinsel […]