dolandıcılık şikayet dilekçesi

DOLANDIRICILIK SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ (TCK 157-158 )

DOLANDIRICILIK SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ

İnternette birçok kullanıcının dolandırılmayla ilgili dolandırıcılık suçu şikayet dilekçesi arama yaptığını görmekteyiz. Evlilik vaadiyle dolandırıcılığa ilişkin bir dilekçe ekliyoruz. Faydalı olması dileklerimizle. Sizler de “dolandırıcılık şikayet dilekçesi” “dolandırıcılık suç duyurusu dilekçesi” “dolandırıcılık savcılığa suç duyurusu dilekçesi” şeklinde arama yapıyorsanız dilekçemizden faydalanabilirsiniz.

Ancak önemle belirtmeliyiz ki bütün hukuki işlemler ve suç duyuruları mutlaka bir avukatla birlikte hareket edilerek yapılmalıdır. Gözden kaçıracağınız küçük bir husus, suç duyurusunun olumsuz neticelenmesine sebebiyet verebilir. Bu nedenle mutlaka bir avukatla hareket edilmesinde fayda vardır.

Sizlerin de dolandırıcılık ve diğer ceza hukukunu ilgilendiren konularda bir konya’da bir avukata ihtiyacınız varsa bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

DOLANDIRICILIK SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ

KONYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETÇİ           : AD-SOYAD  (TC : 11111111111)

                               Adres : ………. Mah. …… Cad. No: …. / …. Meram / Konya

VEKİLİ                   : Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

                               Çaybaşı Mah. Furgandede Cad. No : 48 / 304 Meram / Konya

ŞÜPHELİLER       : 1. …… …….. isimli 5…. ….. … … numaralı hat sahibi

                                 2……. …… isimli …… kullanıcısı

                                 3. 5…. ….. … … numaralı hat sahibi

                                 4. 5…. ….. … … numaralı hat sahibi

                                 5.  ……. …….. (TR .. …. …. … …. …. … İban Numaralı Banka Hesap Sahibi)

                                 7. (TR .. …. …. … …. …. … İban Numaralı Banka Hesap Sahibi)                     

SUÇ                       : Şüphelilerin eylemlerine uyan TCK içerisinde yer alan nitelikli                                    nitelikli dolandırıcılık suçu ve eylemlerine uyan diğer suçlar.

KONU                   : Şikayetimiz neticesinde şüpheliler hakkında soruşturma yapılarak                                   kamu davasının açılmasına karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR  :

                ( BU KISMA DOLANDIRICILIK OLAYININ NASIL GERÇEKLEŞTİĞİNİ BÜTÜN DETAYLARI İLE YAZMALISINIZ )

Yargıtay kararları da emsal olayların dolandırıcılık suçunu oluşturduğu yönündedir.

                (Eyleme uyan Yargıtay kararlarını ve hukuki görüşleri dilekçenize eklemenizde fayda vardır. )

                Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 2017/36996 E., 2018/8394 K. Sayılı ve 22.11.2018 tarihli ilamına göre;

”Sanıgın, 2008 yılı yaz aylarında Seyitgazi ilçesindeki bir dügünde katılan ile tanıstıgı, katılanın evlenmek istedigini bildirmesi üzerine sanıgın, katılana evlenmek için memleketinden bir bayan bulabilecegini söyledigi ve 2008 yılı Kasım ayı sonlarında bir bayan buldugunu bildirerek haklarındaki sorusturma tefrik edilip açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen ve kendilerini …. olarak tanıtan sahıslarla birlikte katılanın evine gittigi, katılanın isimli kadınla evlenme karsılıgı baslık parası olarak 8.000 TL’yi sanıga ve yanındakilere verdigi,

ayrıca ‘a takı olarak 1 çift altın küpe, 3 adet altın bilezik, 1 adet nisan yüzügü taktıgı, daha sonra sanıgın ve yanındakilerin gelin kıza elbise alacaklarını bahane ederek evden ayrıldıkları ve bir daha geri dönmedikleri anlasılmakla; eylemin dolandırıcılık suçunu olusturdugunu takdir eden mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemis; 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesi uyarınca sanıgın belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmemis ise de, bu hususun kasten islenen suçtan dolayı hapis cezasının kanuni sonucu olması nedeniyle infaz asamasında gözetilmesi mümkün görüldügünden bozma nedeni yapılmamıstır.

                                               **DOLANDIRICILIK ŞİKAYET DİLEKÇESİ**

dolandiricilik-sucu-sikayet-dilekcesi

Title

Subtitle

                Yargıtay 23. Ceza Dairesinin 2015/11092 E., 2016/9754 K. Sayılı ve 16.11.2016 tarihli ilamına göre;

”Katılanın evlenmek istedigini çevresine söyledigi, bu durumu ögrenen temyiz dısı sanık …….’dan katılanın telefonunu alan sanıgın katılanı arayarak “evlenmek istiyormussun, görüselim” dedigi ve Denizli il merkezinde bulustukları, sanıgın katılana damadının yanında kaldıgını, huzuru olmadıgını ve kendisiyle evlenecegini söyledigi, ertesi gün bulustuklarında “damadıma 500-600 TL borcum var, öde huzurlu olalım” dedigi,

katılanın sanıga 500 TL verdigi, tekrar bulustuklarında katılanın sanıga cep telefonu, bir altın bilezik, bir çift altın küpe ve elbise aldıgı, ögretmenevinde oturdukları sırada sanıgın tuvalete gitme bahanesi ile ayrıldıgı ve geri dönmedigi iddia olunan olayda; Sanık savunmaları, katılan ve tanık beyanları ile tüm dosya kapsamından sanıgın evlenme vaadi ile katılandan haksız menfaat elde ettigi anlasıldıgından dolandırıcılık suçunun olustuguna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemistir.

**DOLANDIRICILIK SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ**

                Yargıtay 23. Ceza Dairesinin 2015/7378 E., 2016/2933 K. Sayılı ve 15.03.2016 tarihli ilamına göre;

”Katılanın asamalarda degismeyen istikrarlı beyanları, tanık ifadeleri ve tüm dosya kapsamına göre; olay tarihinde nüfus kaydına göre resmi nikahla baskasıyla evli olan sanık …’in katılan ile evlenmesinin mümkün olmadıgını bilecek durumda olmalarına ragmen sanıkların evlenme vaadi ile katılandan para ve altın aldıklarının anlasılması karsısında, sanıkların dolandırıcılık suçundan mahkumiyetleri yerine olusa ve dosya kapsamına uygun olmayan yetersiz gerekçeyle yazılı sekilde beraat kararı verilmesi, Bozmayı gerektirmis, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüs oldugundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi geregince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA…’‘ şeklinde karar verilmiştir.

**DOLANDIRICILIK SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ**

                               Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 2013/5566 E., 2014/21490 K. Sayılı ve 17.12.2014 tarihli ilamına göre;

…Sanıgın, hileli davranıslarla birden fazla kez menfaat temin etmesi nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 43. maddesi geregince zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiginin gözetilmemesi…Bozmayı gerektirmis, sanık ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüs oldugundan, hükmün bu nedenlerle, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi geregince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA…” şeklinde karar verilmiştir.

                 Bu kısma yine olayın detaylarını ve hukuki  açıklamalarınızı yazabilirsiniz.

TCK’nin Nitelikli Dolandırıcılık başlıklı 158. Maddesinin üçüncü fıkrasına göre;

”Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

                                                                                               …………………………….

                Şüpheliler; müvekkille (5…. …. …. …..) numaralı hat ile iletişime geçen kendisini …….. ………. olarak tanıtan şahsın, ……… …….. isimli sosyal medya kullanıcısının, müvekkille iletişime geçen ((5…. …. …. …..) – ((5…. …. …. …..) – ((5…. …. …. …..) numaralı hat sahiplerinin, ekte sunmuş olduğumuz dekontlarda hesap ve IBAN bilgileri yazılı ……… …….., ……… ………, …………. ………… isimli şahısların  taleplerimiz ve ekte sunmuş olduğumuz deliller çerçevesinde öncelikle soruşturma açılarak kimliklerinin tespitini, daha sonra ifadelerinin alınmasını ve cezalandırılmaları için haklarında kamu davasının açılmasını bilvekale talep ederiz.

Tüm bu açıklamalar ışığında kanundan ve Yargıtay kararlarında da anlaşılacağı üzere, şüpheliler hileli davranışları ile müvekkili aldatmış ve kendilerine yarar sağlamışlardır. Bu davranışları neticesinde şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan müvekkil adına şikayetçiyiz ve savcılınızca soruşturmanın yapılarak ve  kamu davasının açılmasını bilvekale talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER         : TCK, CMK ve ilgili sair yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER            :

Banka dekontları (EK-1, EK-3, EK-4, EK-5, EK-8, EK-9, EK-10, EK-11, EK-12),  ,

Ekran Görüntüleri (EK-2, EK-6, EK-7),

(5…. …. …. …..) ,  (5…. …. …. …..) , (5…. …. …. …..) , (5…. …. …. …..) numaralı hat sahiplerinin ilgili yerlere müzekkere yazılarak kimliğinin tespitini ve ifadesinin alınmasını talep ediyoruz.

………  ………. ‘un  ( TR .. …. …. … …. …. … İban Numaralı Hesap Sahibi) ilgili yerlere müzekkere yazılarak kimliğinin tespitini ve ifadesisinin alınmasını talep ederiz.

TANIKLARIMIZ : …….. ….. (TC: …. …. …. ) 

Adres : ….. Mah.  ……  Cad.  …….. No: …. / …..  Meram / Konya

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek diğer nedenlerle şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere re’sen tespit edilecek suçlardan gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını vekaleten  talep ederiz.  … / ….. / 2024

                                                                               MÜŞTEKİ  VEKİLİ

                                                                                Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

Sizlere DOLANDIRICILIK SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİni paylaştık. Faydalanmanız dileklermizle. Dolandırılma konusunda mutlaka bir avukatla birlikte hareket etmenizi sizlere tavsiye ediyoruz. Sizlerin de dolandırıcılık ve diğer ceza hukukunu ilgilendiren konularda bir avukata  ihtiyacınız varsa bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Similar Posts

One Comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir