İzalei Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçe Örneği

İzalei Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçe Örneği’ni sizlerle paylaşıyoruz. İzale-i şuyu davalarıyla alakalı detaylı bilgiye ulaşmak için yazımızı okuyabilirsiniz. Yazımızı okumak için buraya tıklayın.

………………. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI               : (Adı – Soyadı )

                                Adres : …………………………………………………………

VEKİLİ                  : Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

                               Aşkan Mah. Elbasan Sok. No:30/2 Meram/Konya

DAVALILAR        :  1)  (Adı – Soyadı )

                                Adres : …………………………………………………………

                                    2) (Adı – Soyadı )

                                Adres : …………………………………………………………

                               …………

KONU                  : “…………. İli ………………. İlçesi …………….. Mah/Köyü ………… PARSEL …………. m2 TARLA” ve  “…………. İli ………………. İlçesi …………….. Mah/Köyü ………… PARSEL …………. m2 ARSA”  Niteliğinde olan taşınmazların  ve “      ……….. Marka ………. Model ……… plakalı” aracın  izale-i şuyu talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :

Davacı müvekkil muris ……………. …………………….’ın çocuklarıdır. Toplamda %……………… miras payına sahip olup, kendi aralarında eşit paya sahiplerdir. (Ek-1 Veraset İlamı)

TMK 642 gereğince her mirasçı paylaşmanın mahkeme eliyle yapılması için bir paylaşma davası açmaya yetkilidir. Yani müvekkillerin aktif husumet ehliyeti tamdır.

………………… ……………….,  …../………/……….. tarihinde vefat eder. Geriye müvekkil ve davalılar  ……………., ……………., ……………., ……………., ……………., ……………., ……………., ……………., kalır.

Müvekkil ve davalılar dava konusu taşınmazın paylaşımı konusunda anlaşamadıkları için işbu davayı açma zaruriyeti hasıl olmuştur.

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle, Öncelikle,  Muris  ……………… …………….’a ait “…………. İli ………………. İlçesi …………….. Mah/Köyü ………… PARSEL …………. m2 TARLA” ve  “…………. İli ………………. İlçesi …………….. Mah/Köyü ………… PARSEL …………. m2 ARSA”  Niteliğinde olan taşınmazların  ve “   ……….. Marka ………. Model ……… plakalı” aracın açık artırmayla satılarak ortaklığın giderilmesine ve elbirliği hissedarların hisseleri oranında paylaştırılmasına karar verilmesini bilvekale talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER         : TMK, HMK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER             :Tapu kayıtları, Mirasçılık Belgesi (Ek-1), Keşif, Bilirkişi,tanık ve Her Türlü Yasal Delail.

NETİCE-İ TALEP                 : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplere istinaden;

->Muris  ……………… …………….’a ait “…………. İli ………………. İlçesi …………….. Mah/Köyü ………… PARSEL …………. m2 TARLA” ve  “…………. İli ………………. İlçesi …………….. Mah/Köyü ………… PARSEL …………. m2 ARSA”  Niteliğinde olan taşınmazların  ve “        ……….. Marka ………. Model ……… plakalı” aracın açık artırmayla satılarak ortaklığın giderilmesine ve elbirliği hissedarların hisseleri oranında paylaştırılmasına

->Yargılama gideri ve vekalet ücretinin elbirliği hissedarların hisseleri oranında hissederlara yükletilmesine karar verilmesini bilvekale talep ederiz. ……./……/2021           

                                                                                                                                                                  Davacı Vekili

                                                                                                                                 Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

EK-1 : Mirasçılık Belgesi

Sizlerin de Konya’da miras hukukuyla ilgilenen bir avukata ihtiyacınız varsa bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir