Mal Paylaşımı Davası

Boşanma davaları ile birlikte tarafların önemli bir problemlerinden birisi de mal paylaşımı davasıdır. Mal paylaşımı davaları 4721 sy. Türk Medeni Kanunu’nun 202. Maddesi ile 281. Maddeleri arasında düzenlenen maddeler ve 01.01.2002 yılından beri Yargıtay’ın verdiği kararlar ışığında yürütülmektedir.

Öncelikle belirtmeliyiz ki, mal paylaşımı davasını açabilmemiz için, taraflar arasında mal rejiminin sona ermesi gerekmektedir. Sadece aralarındaki mal rejiminin sona ermesi yetmemekte, boşanma davasının da kesinleşmesi gerekmektedir. Boşanma davasının yanında açılan mal rejimi davasının, esasına girilebilmesi için boşanmanın kesinleşmesi gerekmektedir. Şayet boşanma reddedilir ve bu red kararı kesinleşirse, açılan mal paylaşımı davası esasa girilmeden usulden reddedilecektir.

Kaç tane Mal Rejimi Vardır ?

4721 sy. Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte 4 adet mal rejimi bulunmaktadır.

  • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi
  • Mal Ayrılığı Rejimi
  • Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi
  • Mal Ortaklığı Rejimi

Benim Mal Rejimim Nedir ?

01.01.2002 tarihinden sonra evlendiyseniz, evlenirken farklı bir mal rejimi seçmediyseniz veya sonrasında mal rejimi sözleşmesi yapmadıysanız sizin mal rejiminiz Edinilmiş Mallara Katılma Rejimidir. Eğer 01.01.2002 yılından önce evlendiyseniz, bu tarihten önceki aldığınız mallara ilişkin rejiminiz mal ayrılığı rejimi; bu tarihten sonraki aldığınız mallara ilişkin rejiminiz edinilmiş mallara katılma rejimidir.

Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır ?

Öncelikle şiddetle bu davaları bir boşanma avukatı veya mal paylaşımı avukatı ile yürütmenizi şiddetle tavsiye etmekteyiz. Boşanma davası kesinleştikten sonra, davanın esasına girilebilir. Mal Paylaşımı davasında 3 şey talep edilebilmektedir.

  • Katkı Payı Alacağı
  • Katılma Alacağı
  • Değer Artış Payı Alacağı

Öncelikle tarafların kişisel malları paylaşmaya dahil değildir. Tarafların kişisel mallarını almak için boşanmanın kesinleşmesine gerek yoktur. Örneğin ziynet alacakları da kişisel mal sayıldığından boşanma davaları ile birlikte talep edilebilmektedir.

Kişisel mallar ayrıldıktan sonra edinilmiş mallar kimin üzerine kayıtlı ise, diğer eşin yarısını almak hakkı vardır. Bu hak malın tasfiyesine en yakın tarihteki değerinin yarısına eşittir. Ancak edinilmiş malın borcu düşüldükten sonra yarısı paylaşılacaktır. Mal paylaşımının yapılması  konusunda mal paylaşımı avukatı ile irtibata geçmenizi tavsiye ederiz.

Anlaşmalı Boşanma Yoluyla Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır ?

Öncelikle belirtmeliyiz ki anlaşmalı boşanmada mal paylaşımına ilişkin anlaşma yapılması zorunda değildir. Anlaşmalı Boşanmada boşanmanın nafaka tazminat gibi mali sonuçları ve çocukların velayeti durumları haricindeki hususlar anlaşmalı boşanmada zorunlu değildir. Yani mal paylaşımına ilişkin hüküm bulunmaması halinde, mal paylaşımı konusunda ayrıca dava açılması gerekir. Bu sebeple anlaşmalı boşanmak için anlaşmalı boşanma avukatı ile irtibata geçmenizi tavsiye ederiz. Ek olarak mal paylaşımı için de mal paylaşımı avukatı ile irtibata geçmenizi tavsiye ederiz.

Boşanmada Mal Kaçırmayı Nasıl Engellerim ?

Mal kaçırmalarla sıklıkla karşılaşmaktayız. Öncelikle belirtmeliyiz ki, mal kaçırması tarafların mal paylaşımından kaynaklanan katılma alacağı, değer artış payı alacağı ve katkı payı alacağı almasına engel değildir. Ancak mal paylaşımı sonucunda hak kazanılan alacakların tahsiline ilişkin olarak mal kaçırılmasının engellemesi daha sağlıklı olacaktır.

Mal kaçırmayı önlemenin en etkili yolu, bir mal paylaşımı avukatından hukuki destek alarak kaçırılması ihtimali olan mallara ihtiyati tedbir kararı koydurulmasını sağlamaktır. Mal paylaşımı konusunda bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Zina veya Hayata Kast Halinde Mal Paylaşımı Nasıl Olur ?

Zina veya Hayata Kast Halinde, hakim isterse kusurlu eşin artık değerindeki oranını hakkaniyete uygun bir ölçüde azaltabilir veya kaldırabilir. Yani Zina eden taraf veya hayata kast eden taraf mal rejiminden kaynaklı olarak pay almayabilir. Bu tür durumlarda mutlaka mal paylaşımı avukatı ile irtibata geçmenizi şiddetle tavsiye etmekteyiz.

Mal Paylaşımı Davasında Görevli Mahkeme Hangisidir ?

Mal Paylaşımı Davasında Görevli Mahkemeler Aile Mahkemeleridir.

Mal Paylaşımı Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir ?

Mal Paylaşımı Davasında Yetkili Mahkemeler, davalının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Mal Paylaşımı Davasında Zamanaşımı Süresi

Mal Paylaşımı davalarında zamanaşımı süresi, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıldır.

KONYA Mal Paylaşımı Avukatı

KONYA Mal Paylaşımı Avukatı olarak sizlere mal paylaşımı davalarında, mal paylaşımı sözleşmeleri konusunda profesyonel destek vermeye hazırız. Bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir