İstinaf Mahkemesinin Kesin Kararına Karşı Anayasa Mahkemesi’ne (Aym’ye) Başvuru

İstinaf Mahkemesinin Kesin Kararına Karşı Anayasa Mahkemesi’ne (Aym’ye) Başvuru

İSTİNAF MAHKEMESİNİN KESİN KARARINA KARŞI ANAYASA MAHKEMESİ’NE (AYM’YE) BAŞVURU

İstinaf Mahkemesinin Kesin Kararına Karşı Anayasa Mahkemesi’ne (Aym’ye) Başvuru Yapabilir Miyim?

            Evet başvuruda bulunabilirsiniz.

            Bilindiği üzere bazı davalar istinaf aşamasında kesinleşmektedir. İstinaf aşamasında kesinleşen kararlara karşı temyiz başvurusunda bulunmak mümkün değildir. İstinaf aşamasında kesinleşen kararlara karşı EN ETKİLİ iç hukuk yolu Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmaktır.

            Hangi Davalara Karşı AYM Başvurusunda Bulunabilirim?

            Davanız ister HUKUK davası olsun, ister İDARİ bir dava olsun isterse de CEZA davası olsun kesinleşen kararlara karşı Anayasa Mahkemesi’ne başvurulabilir. Nitekim 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve YargılamaUsulleri Hakkında Kanun’un “Bireysel başvuru hakkı” başlıklı 45. maddesinin 1. ve 2. fıkrasında şu hükme yer verilmiştir:“(1) Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir.

(2) İhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir.”

Bu kapsamda istinaf mahkemesinin kararının KESİN olması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle temyiz yolu açık olan davalarda Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunulamaz. İstinaf mahkemesinin kararının KESİN olduğu durumlarda olağan başvuru yolları tüketilmiş sayılır.

**İstinaf Mahkemesinin Kesin Kararına Karşı Anayasa Mahkemesi’ne (Aym’ye) Başvuru **

AYM’ye Başvuruda Süre Sınırı Var Mıdır?

Evet vardır.

Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren OTUZ GÜN İÇİNDEyapılması gerekir. Haklı bir mazereti nedeniyle süresi içinde başvuramayanlar, mazeretin kalktığı tarihten itibaren onbeş gün içinde ve mazeretlerini belgeleyen delillerle birlikte başvurabilirler. Yani istinaf mahkemesinin KESİN kararlarına karşı (haklı bir mazeret bulunmadığı hallerde)OTUZ GÜN İÇİNDEbireysel başvuruda bulunulması gerekmektedir.

30 Günlük Başvuru Süresi Hangi Tarihten İtibaren Başlar?

İhlalin öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

Başvuru süresi, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunurken en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan birisidir. Çünkü süre TEBLİĞDEN itibaren DEĞİL; ÖĞRENMEDEN itibaren başlar. Yani istinaf mahkemesinin KESİN kararı size veya avukatınıza TEBLİĞ edilmemiş olsa bile, eğer karar sonucunu UYAP ortamından (veya başka bir şekilde) görmüş iseniz yahut avukatınız TEBLİĞ tarihinden önce karar sonucunuzu bir şekilde öğrenmişse, başvuru süresi işte bu öğrenme tarihinden itibaren başlar.

Anayasa Mahkemesi başvuruları incelemeye başlamadan önce kesin kararı ne zaman ÖĞRENDİĞİNİZİ tespit etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda en sık başvurduğu yollardan birisi UYAP hareketleridir. Anayasa mahkemesi, UYAP’ta yapmış olduğunuz eylemleri çözümleyebilmektedir.

Bu nedenle kendisine veya avukatına kararın TEBLİĞ edilmesini bekleyen ve TEBLİĞDEN sonra sürenin başladığını düşünen birçok kişi Anayasa Mahkemesi’nden OLUMSUZ YANIT almaktadır.

Olağanüstü Kanun Yollarına Başvuru Yapıldığı Hallerde Anayasa Mahkemesi’ne Başvuru Süresinde Herhangi Bir Değişiklik Olur Mu?

Hayır Olmaz. Yine 30 gün içinde AYM başvurusu yapılması gerekmektedir.

Davanız ister HUKUK davası olsun ister İDARİ bir dava olsun isterse de CEZA davası olsun kesinleşen kararlara karşı ilgili kanunlarda (HMK, İYUK, CMK) bazı OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI öngörülmüştür. Bunlar; ilgili kanunlarda açıkça belirtilmiş olup Olağanüstü İTİRAZ, Kanun Yararına Bozma, Yargılamanın Yenilenmesi, Kanun Yararına Temyiz gibi türleri bulunmaktadır. Dolayısıyla istinaf mahkemesinin KESİN kararına karşı bu OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARINA da başvuruda bulunabilirsiniz.

Ancak bu Olağanüstü Kanun Yollarına yapmış olduğunuz başvuru Anayasa Mahkemesi’ne yapacağınız bireysel başvuru süresini etkilemez. Yani istinaf mahkemesinin kesin kararını öğrendikten sonra 30 gün içinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmak zaruridir. Olağanüstü Kanun yollarına başvurmak bu otuz günlük süreyi hiçbir şekilde etkilemez.Bu nokta da önemlidir. Çünkü birçok kişi önce Olağanüstü Kanun Yollarına başvuru yapmakta ve bu başvurunun sonucunu beklemektedir. Sonuç geldikten sonra Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmaktadır. Oysakibu durumlarda genellikle Anayasa Mahkemesi’ne başvuru süresi SONA ERMEKTEDİR.

Anayasa Mahkemesi’ne Başvuruda Bulunurken Avukat ile Temsil Edilmek Zorunlu Mu? Kendim Başvuruda Bulunabilir Miyim?

Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunurken avukat ile temsil edilmek zorunlu değildir. Kişi isterse kendisi de başvurusunu gerçekleştirebilir. Ancak, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu; nispeten genç, dinamik ve teknik bir yoldur. Bu yolu, normal bir dava yolugibi (yahut istinaf/temyiz başvurusu gibi üst mahkemeye başvuru yolu gibi) görmek son derece hatalıdır.

Çünkü Anayasa Mahkemesi’nin inceleme usulü ve başvuruyu değerlendirme şekli tamamen farklıdır. Haklı olduğunuz bir konuda dahi, yapmış olduğunuz hatalarnedeniyle (bu hatalar genellikle usulü hatalar olmaktadır) Anayasa Mahkemesi’nden olumsuz karar alabilirsiniz. Bu nedenle başvuruda bulunurken BU ALANDA UZMAN BİR KİŞİDEN veya ANAYASA MAHKEMESİ ALANINDA UZMAN BİR AVUKATTAN yardım almanızı tavsiye etmekteyiz.

Aynı Anda Hem Olağanüstü Kanun Yollarına Hem de Anayasa Mahkemesi’ne Başvuruda Bulunabilir Miyim?

Evet bulunabilirsiniz.

Aynı anda hem olağanüstü kanun yollarına hem de Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmanın önünde herhangi bir hukuki engel yoktur. Ancak dosyanın özel koşullarına göre değerlendirme yapmak daha isabetli olacaktır. Çünkü bazı hallerde Olağanüstü Kanun Yollarına yapılan başvurunun sonuçsuz kalacağı önceden öngörülebilmektedir. Bu nedenle başvuru öncesinde bir avukat ile görüşmek faydalı olabilir.

Son olarak şu hususu da belirtmek gerekir ki; Anayasa Mahkemesi’nin inceleme yetki ve görevi ile inceleme usulü diğer mahkemelere nazaran oldukça farklı olduğu için, dosyanızda, alanında uzman olmayan kişilerin göremeyeceği ihlal sebepleri bulunabilir. Bu olaylar ve sebepler başvuru dilekçesinde açık bir şekilde gösterilmediği takdirde, Anayasa Mahkemesi re’sen (kendiliğinden) araştırma ve inceleme yapmaz. Bu nedenle başvuru dilekçesi son derece önemlidir.

Sizlerin de İstinaf Mahkemesinin Kesin Kararına Karşı Anayasa Mahkemesi’ne (Aym’ye) Başvuru için için bir avukata ihtiyacınız varsa bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir