isim-degistirme-dava-dilekcesi-ornegi

İSİM DEĞİŞTİRME DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2024

İSİM DEĞİŞTİRME DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Sizlere bu yazımızda, isim değiştirme dava dilekçesi örneğini sunuyoruz. Unutulmamalıdır ki, diğer dava türleri gibi isim değiştirme davaları da bir avukat tarafından takip edilmesini tavsiye ettiğimiz dava türlerindendir. Sizlerin de isim değiştirme ile ilgili bir avukata ihtiyacınız olursa bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

İSİM DEĞİŞTİRME DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

KONYA (…) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                               : …………………

VEKİLİ                                  : Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

                                               Çaybaşı Mah. Furgandede Cad. No:48/304 Meram/Konya

DAVALI                               : ……………….. Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü

KONU                                   : TMK’nın 27. maddesine göre ad değiştirilmesi talebi hk.

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müvekkil ……..……….. ………., …………….. tarihinde dünyaya gelmiştir. Babası ………….. ………., çocuğun doğumunu ………………. tarihinde …………. İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne bildirmiş ve sicile kaydını sağlamıştır. Müvekkil küçüğün ismi, babasının beyanı doğrultusunda “…………..” olarak nüfus kütüğüne kaydedilmiştir.

2-)   Bu kısma adının ne olduğu, ne diye hitap edildiği, neden isim değiştirmek istediği, İsim değiştirmek için ne gibi haklı nedenlerin olduğu detaylıca yazılmalıdır.

3-) ……………………… …………… gibi haklı sebeplerinin varlığı nedeniyle müvekkil …………nüfus kayıtlarında “………..” olan isminin “…………..” olarak düzeltilmesine karar verilmesi adına eldeki davayı yetkili ve görevli sayın mahkemenizde ikame etme gereği doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : TMK, HMK, Nüfus Kanunu, sair mevzuat

DELİLLER                          : Nüfus kayıtları, tanık anlatımları, yasal ve takdiri sair deliller

isim-degistirme-dava-dilekcesi-ornegi

Subtitle

SONUÇ ve İSTEM               : Yukarıda arz ve izah olunan ve resen nazara alınan sebeplere binaen; TMK md. 27 ve 339 gereği uyarınca nüfus kayıtlarında ismi “………….” olarak görünen müvekkil ……….. isminin haklı sebepler nedeniyle “…………..” olarak değiştirilmesine, yargılama giderlerinin üzerimizde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz. ……../………/2024

Ek: Vekaletname

DAVACI VEKİLİ     

Mehmet Kürşat KILIÇ

Sizlere isim değiştirme dava dilekçesi örneği ni sunduk. Sizlerin de isim değiştirme  ile ilgili bir avukata ihtiyacınız olursa bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir