nafaka-artirim-davasi-cevap-dilekcesi-ornegi

NAFAKA ARTIRIM DAVASI CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2024

NAFAKA ARTIRIM DAVASI CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Nafaka artırım davası cevap dilekçesi örneği ni sizlere sunuyoruz. Unutulmamalıdır ki, diğer dava türleri gibi Nafaka artırım davaları da bir avukat tarafından takip edilmesini tavsiye ettiğimiz dava türlerindendir. Sizlerin de Nafaka artırım ile ve boşanma hukuku ile ilgili bir avukata ihtiyacınız olursa bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

NAFAKA ARTIRIM DAVASI CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

KONYA ……… AİLE MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO                          : ……………….. E.

CEVAP SUNAN

DAVALI                                : ………………….. (…………….)

                        ………………………………………..

DAVACI                               : ……….. …………… (…………..)

                                                  ……………………………….

KONU                                   : Cevap dilekçemden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

                        1-) Yukarıda esas numarası yazılı dosya kapsamında, dava dilekçesi ve tensip tutanağı ekli davetiye yukarıda yazdığım adreste (mernis adresimde) ………….. tarihinde tarafıma tebliğ edilmiş olup HMK md. 317 gereği yasal sürede ve şekilde davaya cevaplarımı sunuyorum.

2-) Mezkûr dava hukuka, usul ve yasaya, hakkaniyete aykırı olup reddedilmelidir. Şöyle ki,  

Konya …………. Aile Mahkemesi’nin ……………….. sayılı ilamı ile boşanmamıza karar verilmiştir. Söz konusu karar …………….. tarihinde kesinleşmiştir. İş bu karar ile müşterek çocuğumuz ……. ………….. velayeti …….. verilmiş olup müşterek çocuğumuz lehine aylık …………. TL iştirak nafakasına hükmedilmiştir.

Mahkeme kararında nafaka tutarı ……….,. TL yazıyor ise de .………….. yılı ………… ayından bu yana müşterek çocuğum için aylık …………,. TL nafaka ödemekteyim. Ödemeleri zamanında ve eksiksiz olarak davacının banka hesap numarasına (……………….) her ay yapıyorum. Bu şekilde müşterek çocuğumuz için ödemem gerekli günü geçmiş nafaka borcum bulunmamaktadır. Ödediğim aylık nafaka dışında davacı tarafın şahsımdan müşterek çocuğumuz için istediği bir ödeme olmamıştır. Olduğu taktirde de ekonomik gücüm nispetinde karşılamaya hazırım.

Gelinen aşamada, davacı, müşterek çocuğumuz lehine hükmedilen iştirak nafakasının arttırılması ve aylık ………….. TL’ye yükseltilmesi istemiyle eldeki davayı ikame etmiştir.

nafaka-artirim-davasi-cevap-dilekcesi-ornegi

NAFAKA ARTIRIM DAVASI CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

3-) Müşterek çocuğumuz …….. yaşında olup ……….. …………. öğrencisidir. Herhangi bir sağlık problemi olmayan çocuğumun …………….. ………. okulunda eğitim öğretimi devam etmektedir.

Davaya dosyasına celp edilen kollukça tanzim edilmiş sosyal ekonomik durum araştırması raporunda yazılı olduğu üzere işsizim ve çalışmamaktayım. Sgk kayıtlarının uyaptan alınması halinde durum anlaşılacaktır………. yılı ……… ayından bu yana iş aramaktayım. Fakat sabit, düzenli gelir elde edeceğim bir iş henüz bulabilmiş değilim. İşten ayrıldığım ………. yılı ……… ayından bugüne kadar aylık …………..,00 TL tutarında işsizlik maaşı almaktayım.

Yaklaşık ………… sonra işsizlik maaşım da kesilecektir. Yine, adıma kayıtlı menkul, gayrimenkul herhangi bir mal varlığı da bulunmamaktadır. Banka hesaplarımda mevduatım olmadığı gibi kira vb. gelirim de yoktur. Yukarıda belirtmiş olduğum adreste ailem (anne ve baba) ile birlikte yaşamaktayım. Geçimimi büyük oranda ailemin desteği ile sağlıyorum. Ayrıca ……… yılı ekim ayında …………….. aldığım …………… kredisi sebebiyle aylık ……….. TL de kredi ödemesi yapmaktayım. Kredi ödeme planını da ekte sunuyorum. İzah ettiğim sebep ve gerekçeler nazara alındığında davacının talep ettiği aylık ……………. TL tutarlı nafaka miktarı oldukça fahiştir.

Davacı ise sosyal ekonomik durum araştırması raporunda yazılı olduğu üzere ………………. ile yaşamaktadır. Ek olarak davacının ….. dan elde ettiği gelirleri de bulunmaktadır.        

Şahsımın ve davacının sosyal ekonomik durumu, müşterek çocuğumuzun yaşı ve güncel somut ihtiyaçları dikkate alındığında ödemekte olduğum nafaka miktarının yeterli ve makul olduğu anlaşılacaktır. Kaldı ki, müşterek çocuğun bakımından şahsım gibi davacı ……. de kanunen sorumludur. Davacının çalışmasına mâni bir durumu yoktur. Ekonomik manada çocuğun bakımı sadece ……….. ait olmayıp bu konuda …………. de katkı sağlaması gerekmektedir. Çocuğum için elimden geleni yaptığımı düşünmekteyim, lakin davacı ………… de bu konuda katkı sağlaması gerektiği kanaatindeyim.

Ayrıca ilerleyen süreçte benim de yeni bir evlilik yapmam muhtemeldir. Dolayısıyla, mevcut ve muhtemel harcamalarım daha da artacaktır. Elde ettiğim işsizlik maaşı ile vasat seviyede bir hayat standardına sahibim. Barınma, ısınma, beslenme, kıyafet, ulaşım, sağlık gibi zaruri ihtiyaçlarımı elde ettiğim gelir ile ancak karşılamaktayım. …………. maaşım dışında başkaca bir gelirim olmadığı gibi mal varlığım da yoktur. Karşı tarafça talep edilen aylık ……………… TL tutarlı nafaka mali durumuma uygun düşmeyip çok yüksektir. İçerisinde bulunduğum şartlar göz önüne alındığında karşı tarafça talep edilen nafaka miktarı şahsımca karşılanabilecek bir miktar değildir.

**NAFAKA ARTIRIM DAVASI CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ**

DELİLLER                           : SED raporları, İşkur Müdürlüğü kayıtları,SGK kayıtları, adres ve nüfus kayıt örneği, mal varlığına ilişkin uyap kayıtları, …………. ihtiyaç kredisi sözleşmesi, tanık (Dinlenilmesine karar verildiğinde isim ve adresleri bildirilecektir.), Konya ……… Aile Mah.’nin ……….. sayılı dosyası, yasal ve takdiri her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM               : Yukarıda arz ve izah olunan ve resen nazara alınacak nedenlerle; HMK md. 317 gereği cevap dilekçemi sunar, haksız davanın reddine karar verilerek yargılama giderlerinin davacıya yükletilmesini saygıyla arz ve talep ederim. ………./…../2024

Ek: Kimlik fot., ve diğer ekler

                                                                                                 Cevap Sunan Davalı                                                                                             …………………………

NAFAKA ARTIRIM DAVASI CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ ni sizlere sunduk. Sizlerin de Nafaka artırım ile ve boşanma hukuku ile ilgili bir avukata ihtiyacınız olursa bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir