Boşanma Davasında 3. Şahsın GSM Kayıtları İstenebilir Mi ?

Boşanma Davasında 3. Şahsın GSM Kayıtları İstenebilir Mi ? sorusunun cevabı, internet kullanıcıları tarafından çok araştırılan bir konudur.

Peki Boşanma Davasında 3. Şahsın GSM Kayıtları İstenebilir Mi ?

Boşanma davasında davacı veya davalı karşı tarafın Geriye dönük telefon iletişim kayıtlarına delil olarak dayanıp, mahkemenin müzekkere yazarak getirtmesini sağlayabilir. Hatta Yargıtay bu konuda mahkemenin araştırması gerektiğine dair karar vermiştir.

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi 2021 / 9054 Esas 2022 / 49 Karar sayılı ilamı şu şekildedir :

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı kadın tarafından her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Taraflarca karşılıklı açılan boşanma davalarının yapılan yargılaması sonucunda ilk derece mahkemesince her iki davanın reddine karar verilmiştir. İlk derece mahkemesi hükmünü her iki taraf istinaf etmiş, bölge adliye mahkemesince kadının istinaf talepleri reddedilmiş, erkeğin istinaf taleplerinin kabulüyle davalı-karşı davacı kadın tam kusurlu kabul edilerek erkeğin boşanma davasının kabulüne, tarafların boşanmalarına ve boşanmanın ferilerine karar verilmiştir. Davacı-karşı davalı erkek dava dilekçesi ile diğer iddiaları yanında eşinin sadakatsiz olduğu iddiasını ileri sürmüş ve delil olarak telefon iletişim kayıtlarına dayanmıştır. Dosya kapsamında yer alan telefon iletişim kayıtlarına davalı-karşı davacı kadın tarafından kullanılan numaralı telefon hattı ile sonu 43 30 ile biten numaralı telefon hattı arasında sık ve uzun süreli görüşmeler yapıldığı tespit edilmiş, davalı-karşı davacı kadının görüşme yaptığı bu telefon hattının sahibinin tespiti için Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketine yazılan müzekkerenin cevabında 31.05.2017 tarihinden dava tarihi olan 28.12.2017 tarihine kadar dönem itibarıyla herhangi bir abone kaydının olmadığı belirtilmiş, davalı-karşı davacı kadın vekili 28.05.2019 havale tarihli beyan dilekçesiyle bahsedilen numaranın müvekkilinin eski eşinin gelini olduğunu belirttiği N. isimli kişi tarafından kullanıldığını beyan etmiş ve bu numaranın kime ait olduğunun araştırılmasını talep etmiş, davacı-karşı davalı erkek vekili ise 04.07.2019 havale tarihli beyan dilekçesiyle sonu 43 40 ile biten numaranın B.A. isimli kişi tarafından kullanıldığını iddia ederek diğer GSM operatörlerine müzekkere yazılarak kime ait olduğunun tespiti için müzekkere yazılmasını talep etmiştir. Ancak ilk derece mahkemesince bu konuda araştırma yapılmaksızın hüküm tesis edilmiştir. O halde yukarıda belirtilen telefon numarasının kime ait olduğu ilgili yerlerden sorulmak suretiyle gelecek cevaba göre, tanık beyanları ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi. 17.01.2022″

Kararda da görüleceği üzere usulüne uygun şekilde delil olarak dayanıldığı takdirde karşı tarafın GSM kayıtları mahkeme tarafından getirilmelidir.

Ancak 3. şahsın GSM kayıtlarını isteme konusu böyle değildir. Dava ile ilgisi bulunmayan birinin GSM kayıtlarını mahkeme istemeyecektir. Ancak davada karşı tarafın bu kişi ile görüşmeleri var ise, karşı tarafın kayıtları istenebileceğinden; istenilen amaca ulaşılabilecektir.

Sizlerin de Konya’da aile hukuku davalarıyla ilgilenen bir konya boşanma avukatına ihtiyacınız var ise bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir