İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği 2024

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

Kira fiyatlarının artmasıyla birlikte, ev sahipleri kiracılarını kanunen çıkarmak/tahliye  etmek için, kiracılar ise kanunen çıkmamak için internet üzerinden araştırmalar yapmaktalar. İnternet üzerinden aranan kelimelerden bir tanesi de “ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname örneği” “ihtiyaç sebebiyle tahliye ihtarname örneği” şeklindedir.

Önemle belirtmeliyiz ki, kira hukuku da diğer hukuki konular gibi mutlaka bir avukat tarafından takip edilmesini tavsiye ettiğimiz konulardandır. Sizlerin de kira hukuku ile ilgili bir avukata ihtiyacınız olduğundan bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği’ni sizlerle paylaşıyoruz. Faydalı olması dileklerimizle.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

İHTARNAME

KEŞİDECİ                     : ……………………… (TC:123456789… )

                                      ………………. Mah. ………………. Sk. No:…../…….. …………../KONYA

VEKİLİ             : Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

                                      Çaybaşı Mah. Furgan Dede Cad. No:48/304 Meram/KONYA

MUHATAP                  : …………… ……. ………… (TC:123456789.. )

                                      Karatay/KONYA

KONU             : İhtiyaç sebebiyle kiracısı bulunduğunuz taşınmazın tahliye edilmesi ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR           :

                                      ……/…./……  başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca “………………. Mah. ………………. Sk. No:…../…….. …………../KONYA” adresinde bulunan müvekkile ait taşınmazda kiracı olarak oturmaktasınız.

Türk Borçlar Kanunu’nun 350. MaddesiKiraya veren, kira sözleşmesini;

1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,

2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,

belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.” şeklindedir.

                                      Müvekkilin Konya ilinde başka herhangi bir konutunun bulunmaması ile sürekli ve zorunlu konut ihtiyacının doğması sebebiyle TBK 350/1 maddesi uyarınca işbu belirtilen konut üzerinde kullanım ve tasarruf etme ihtiyacı zorunluluğu doğmuştur.

**İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği**

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

                                    

  İşbu kira sözleşmesinden mütevellit her türlü alacak ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; kira dönemi sonu olan ……/…./……  tarihinden itibaren kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve en geç sözleşme bitim tarihi olan ……/…./…… tarihinde zorunlu  konut ihtiyacı sebebiyle taşınmazın tahliye edilmesi ve tahliye esnasında demirbaş eşyalar size ne şekilde teslim edildiyse o şekilde müvekkile teslim edilmesi; aksi takdirde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince hakkınızda açılacak başta tahliye davası olmak üzere bütün dava ve icra masrafları ile vekalet ücretlerinin tarafınıza yükletileceği hususu ihtar olunur.

Sayın Noter; Üç nüsha düzenlenen bu ihtarnamenin bir tanesinin muhataba tebliğini, bir tanesinin tarafınızca saklanması ve bir nüshasının da tebliğ şerhli olarak tarafıma verilmesini saygıyla talep ederim. ……/…./……

Keşideci Vekili

Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

Sizlerin de kira hukuku ile ilgili bir kira avukatına ihtiyacınız olduğundan bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir