Yeni Malik Tahliye İhtarname Örneği 2023

Yeni Malik Tahliye İhtarname Örneği 2024

Yeni Malik Tahliye İhtarname Örneği

Kira fiyatlarının artmasıyla birlikte, ev sahipleri kiracılarını kanunen çıkarmak/tahliye  etmek için, kiracılar ise kanunen çıkmamak için internet üzerinden araştırmalar yapmaktalar. İnternet üzerinden aranan kelimelerden bir tanesi de “yeni malik tahliye ihtarname örneği” şeklindedir.  Bir taşınmaza edindiyseniz ve burada kendiniz, eşiniz, kızınız, oğlunuz, anneniz, babanız için ihtiyacınız varsa bir ay içerisinde ihtarname çekmelisiniz.

Önemle belirtmeliyiz ki, kira hukuku da diğer hukuki konular gibi mutlaka bir avukat tarafından takip edilmesini tavsiye ettiğimiz konulardandır. Sizlerin de kira hukuku ile ilgili bir avukata ihtiyacınız olduğundan bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Yeni Malik Tahliye İhtarname Örneği’ni sizlerle paylaşıyoruz. Faydalı olması dileklerimizle.

Yeni Malik İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası ile ilgili bilgi almak veya İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası ile ilgili bilgi almak için “İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası” adlı yazımıza tıklayabilirsiniz.

Yeni Malik Tahliye İhtarname Örneği

İHTARNAME

KEŞİDECİ                     : ……………………… (TC:12345678911 )

                                      ………………. Mah. ………………. Sk. No:…../…….. …………../KONYA

VEKİLİ             : Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

                                      Çaybaşı Mah. Furgan Dede Cad. No:48/304 Meram/KONYA

MUHATAP                  : …………… ……. ………… (TC:12345678911 )

                                      Karatay/KONYA

KONU             : Yeni malik ihtiyacı sebebiyle kiracısı bulunduğunuz taşınmazın tahliye edilmesi ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR           :

                                      ……/…./……  başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca “………………. Mah. ………………. Sk. No:…../…….. …………../KONYA” adresinde bulunan müvekkile ait taşınmazda kiracı olarak oturmaktasınız. Müvekkil bu konutu ……/…./…… tarihinde edinmiştir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 351. MaddesiKiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir ” şeklindedir.

                                      Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince, müvekkil artık kiraya veren konumundadır. Öncelikle kira sözleşmesi uyarınca ……..TL kirayı …………….. Bankası ……………….. İban numaralı hesaba yatırınız.  Müvekkilin Konya ilinde başka herhangi bir konutunun bulunmaması ile sürekli ve zorunlu konut ihtiyacının doğması sebebiyle TBK 351 maddesi uyarınca işbu belirtilen konut üzerinde kullanım ve tasarruf etme ihtiyacı zorunluluğu doğmuştur.

**Yeni Malik Tahliye İhtarname Örneği 2023**

Yeni Malik Tahliye İhtarname Örneği 2023

                                      İşbu kira sözleşmesinden mütevellit her türlü alacak ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; TBK 351 maddesi uyarınca, kiralanan “………………. Mah. ………………. Sk. No:…../…….. …………../KONYA” adresindeki evi, bu ihtarnamenin elinize ulaştığı tarihten itibaren 6 aylık süre sonunda tahliye etmenizi, işbu zorunlu  konut ihtiyacı sebebiyle taşınmazın tahliye edilmesi ve  tahliye esnasında demirbaş eşyalar size ne şekilde teslim edildiyse o şekilde müvekkile teslim edilmesi; aksi takdirde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun  ilgili hükümleri gereğince hakkınızda açılacak başta tahliye davası olmak üzere bütün dava ve icra masrafları ile vekalet ücretlerinin tarafınıza yükletileceği hususu ihtar olunur.

                                                                              Keşideci Vekili

Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

Sayın Noter; Üç nüsha düzenlenen bu ihtarnamenin bir tanesinin muhataba tebliğini, bir tanesinin tarafınızca saklanması ve bir nüshasının da tebliğ şerhli olarak tarafıma verilmesini saygıyla talep ederim. ……/…./……

Sizlerin de kira hukuku ile ilgili bir kira avukatına ihtiyacınız olduğundan bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir