Boşanma Davaları Nasıl Açılır?

Bu makalemizde sizlere boşanma davaları nasıl açılır adlı sorunun cevabını anlatmaya çalışacağız. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Boşanma davaları 6100 sy. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na bağlı olan hukuk kuralları çerçevesinde açılmalıdır. Yani hukuk davalarında olan usul kuralları boşanma davaları için de geçerlidir. Yani her boşanmak isteyen usule aykırı olarak dava açtığında boşanamamaktadır. Bu usul kurallarına örnek verecek olursak :

  • Hukuk Muhakemesi Kanunu’nda belirtilen sürede delillerini bildirmeyen davacı veya davalı bu delillere süresi geçtikten sonra dayanamaz.
  • Yine davacı duruşmaya katılmadığında, davalı da dosyayı takip etmediğini bildirdiğinde, öncelikle davanın işlemden kaldırılmasına karar verilir . Ardından 3 ay içerisinde yenilenmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.
  • Davalı veya davacı Süresi içerisinde tanık bildirilmediğinde veya tanık deliline dayanmadığında, dosyada tanık dinletemeycektir.

Boşanma Davaları Nasıl Açılır ? makalemizde yukarıda bahsettiğimiz örnekleri çoğaltabiliriz. Ancak yukarıdaki örneklerin, usul kurallarının önemini belirtmek açısından yeterli olacağı kanaatindeyiz. Usul kurallarına uyuladan açılan bir dava veya usul kurallarına uyulmadan devam edilen davalarda; haklı olmanızın da bir önemi yoktur. Yani siz yüzde yüz haklı veya yüzde yüz kusursuz olsanız, davalı da yüzde yüz haksız veya yüzde yüz kusurlu olsa bile; usulüne uygun olmayan açılan veya devam ettirilen boşanma davanız reddedilebilir. Yani davayı kaybedebilirsiniz.

Boşanma Davaları Nasıl Açılır ? şeklinde makale yazmamızın nedeni de boşanma davalarındaki usul kurallarının önemini bir kez daha değerli müvekkil adaylarımıza hatırlatabilmektir. Boşanm davalarında usul kurallarına uymanın yanında, dava dilekçenizde ve eğer davalı taraf cevap verirse cevaba cevap dilekçenizde ve eğer davalı taraf muvakafat gösterirse ön inceleme aşamasındaki iddia ve savunmalarınız çok önemlidir. Çünkü yine 6100 sy. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre iddiaları ve savunmaların genişletilmesi yasağına takılabilirsiniz. Biz ihtiyaten tüm iddialarımıza dava dilekçemizde dayanmayı tercih etmekteyiz.

Boşanma Davaları Nasıl Açılır ? şeklindeki makalemize devam ederken aleyhinize olan hususların dava dilekçenizde ve devam dilekçelerinizde ve aşamalarda belirtilmemesi gerektiğini de önemle hatırlatmak isteriz. Yine ek olarak Yargıtay kararlarında sıklıkla karşılaştığımız affetme/hoş görme durumlarında yine haklı iken dava kaybetme olasılığınız yükselmektedir. Sadece usul kurallarını bilmekte yetmeyecek, esasa dair beyanlarınız da boşanma davalarında çok önem kazanmaktadır.

Boşanma Davaları Nasıl Açılır ? diye bizlere soracak olursanız, sizlere şiddetle bir boşanma avukatı vasıtasıyla dava açmanızı öneririz. Sonradan pişman olmamak için davanızı bir boşanma avukatının takip etmesinde fayda bulunmaktadır.  Avukatsız da yürütebilir misiniz? Tabii ki de yürütebilirsiniz. Ancak; biz tavsiye etmiyoruz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir