Basit Yargılama Usulü Karara İtiraz Dilekçe Örneği

Basit Yargılama Usulü Karara İtiraz Dilekçe Örneği

Basit Yargılama Usulü Karara İtiraz Dilekçe Örneği’ni sizlerle paylaşıyoruz.

KONYA ……… ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO                         : 2023/…………. Esas

KARAR NO                         : 2023/………….. Karar

İTİRAZ EDEN

SANIK                                                   : AD SOYAD

MÜDAFİİ                            : Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

KONU                                 : Konya ……….. Asliye Ceza Mahkemesi 2023/…………. Esas 2023/………….. Karar

 Sayılı ve …../…………/2023 tarihli karara itirazımız  ile yargılamanın genel hükümlere göre yapılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                          :

                Mahkemenizce müvekki ………………….. hakkında basit yaralama suçunu işledikleri gerekçesiyle basit yargılama usulüne göre neticeten 2 ay 24 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Mahkemece verilen hüküm usul ve yasaya aykırıdır ve karar süresi içerisinde İTİRAZ ETTİĞİMİZİ beyan eder, müvekkillerin genel hükümlere göre argılanmasını bilvekale talep ederiz.

                Müvekkilim üzerlerine atılı suçu kesinlikle işlememiştir . İşbu olay …………. kişinin bulunduğu bir ortamda gerçekleşmiştir. Müvekkilin işbu suçu işlemediğini tanık delilleriyle ve diğer delillerimizle ispatlayacağız.              

(Bu kısma detaylı savunmalarınızı yazabilirsiniz.)

                Bu nedenle basit yargılama usulü neticesinde verilen karara itiraz ediyoruz. Genel hükümlere göre yargılama yapılarak müvekkiller hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz.

NETİCE-İ TALEP                                 :

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere, itirazlarımızın kabulü ile müvekkiller hakkında yargılamanın genel hükümlere göre devam etmesini ve neticeten müvekkillerin BERAATİNE karar verilmesini bilvekale talep ederiz. ……../……./2023

                                                                                 Sanık Müdafii  

                                           Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

Sizlerin de basit yargılamaya göre yürütülen bir kovuşturmada avukata ihtiyacınız varsa bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir