İDDET MÜDDETİNİN ( BEKLEME SÜRESİNİN ) KALDIRILMASI DAVASI

İddet müddetinin kaldırılması davası veya diğer adıyla bekleme süresinin kaldırılması  davası meselesi son zamanlarda çok araştırılır bir konu olduğundan yazma gereği hissettik. Bilindiği üzere Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddesine göre boşanan kadının 300 gün beklemesi gerekmektedir. Boşanmanın hemen akabinde evlenmek isteyen kadın için bu süre azımsanacak bir süre değildir. İddet Müddetini Kaldırabilir miyim ? Evet, […]

Mal Paylaşımı Davaları

Boşanma davaları ile birlikte tarafların önemli bir problemlerinden birisi de mal paylaşımı davasıdır. Mal paylaşımı davaları 4721 sy. Türk Medeni Kanunu’nun 202. Maddesi ile 281. Maddeleri arasında düzenlenen maddeler ve 01.01.2002 yılından beri Yargıtay’ın verdiği kararlar ışığında yürütülmektedir. Öncelikle belirtmeliyiz ki, mal paylaşımı davasını açabilmemiz için, taraflar arasında mal rejiminin sona ermesi gerekmektedir. Sadece aralarındaki […]

İsim Değiştirme Davası

Bugün ki yazımızda herkesin merak ettiği bir konu olan: isim değiştirme davası ve isim değiştirme hakkından bahsedeceğiz. İSİM DEĞİŞTİRME AVUKATI İsim Değiştirme Avukatı olarak, sizlere isim değiştirme davasından söz edeceğiz. Öncelikle belirtmek isteriz ki, kişinin ismini veya soyismini değiştirmesi bir haklı nedene dayanmalıdır. Türk Medeni Kanunu’nun 27. Maddesine göre, adını veya soyadını değiştirmek için haklı […]

Nafaka Ödenmemesi Şikayet Dilekçesi

KONYA NÖBETÇİ  İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI)                :1-…………….  (TC: ……………) Adres: …………………………… 2– …………………. TC:…………….. adına velayeten …………………(TC: …………………………) Adres: ………………………………   ŞÜPHELİ (BORÇLU)   :………………………. (Tc. No: ………………………) Adres:……………………………………   KONU :Nafakanın ödenmesine ilişkin mahkeme kararına uymayan borçlunun cezalandırılması istemidir.   AÇIKLAMALAR   : 1- KONYA ………….. Aile Mahkemesi’ nin ………………. Esas sayılı dosyasının ……………….. […]

Uzaklaştırma Kararı İtiraz Dilekçesi

                                                  KONYA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE KARARA İTİRAZEDEN                                    : Ad – Soyad  (TC kimlik Numaranız )                                            Buraya Adresinizi Yazınız KARŞI TARAF                     : …………………. (TC:…………………..)                                             Buraya Adresi Yazınız TEBLİĞ TARİHİ                  : ……/…………./2021 KONU                                   : ……………….. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce ………….. Tarihinde 6284 sy. Kanun’un ………………….. maddelerinin ………….. ay  (60 ……………     ) uygulanması […]

Sokağa Çıkma Cezasına İtiraz

KONYA ………..   SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ EDEN                       : AD SOYAD  (TC :…………………………..)                                             BURAYA ADRESİNİZİ YAZINIZ İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ                  : ……………… Tarih ………………. Saatinde Tanzim edilen Tutanak İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ             :………………….. İTİRAZ KONUSU               : 1593 Sy. Kanun’un 282. Maddesi gereğince 3150 TL İdari Para Cezası’na itirazlarımızdan  ibarettir. […]

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

KONYA …… İCRA DAİRESİNE DOSYA NO                          :……………. İTİRAZ EDEN (BORÇLU)                             : AD – SOYAD YAZINIZ  (TC:………………………)                                                ADRES: BURAYA ADRESİNİZİ YAZINIZ ALACAKLI                            : …………………………………………………..(TC KİMLİK VEYA VERGİ NO ) VEKİLİ                                   : Av. ……………………………………… TEBLİĞ TARİHİ                   : ………………..BURAYA TEBELLÜĞ ETTİĞİNİZ TARİHİ YAZINIZ KONUSU                             : Ödeme Emrine, Borca, Faizine ve Her […]

Velayet Davası Dilekçe Örneği

KONYA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ ’NE VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEYEN (DAVACI)                         : Ad – Soyad  (T.C. kimlik numarası)                                                                Adres : Buraya Adresinizi Yazınız                     DAVALI                                            : Ad – Soyad  (T.C. kimlik numarası)                                             Adres : Buraya Davalının Adresini Yazınız KONU                                                  : Küçük ………….   ’ın velayetinin öncelikle ve ivedilikle  karar verilinceye kadar,  tedbiren geçici velayet hakkının […]

Koronavirüs Döneminde İşten Çıkarma Etik Mi?

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü özellikle ekonomi alanında büyük kayıplar yaşanmasına neden olmuştur ve işten çıkarmalar boy göstermiştir. Salgının hızlı bir şekilde yayılması sebebiyle birçok işletme ve şirketler kapanmış yada kısmi olarak çalışmaya başlamıştır. Çalışma düzeni ve süreci ile işçi-işveren ilişkisini yeniden tanımlanmasına neden olan koronavirüs salgını konusunda birçok kanun ve düzenleme devlet tarafından […]

Koronovirüs Devlet Para Desteği

Bir yıldan uzun süredir dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, sadece sağlık açısından değil, çalışma hayatı ve ekonomi açısından da değişmelere neden olmuştur. Salgının yayılma hızı ve bulaşıcılığının fazla olması kalabalık çalışma ortamlarının yerine uzaktan çalışmayı zorunlu kılmıştır. Üretime ve hizmete dayalı büyük işletme ve çok çalışanlı şirketlerde ise çalışanların sayısı azaltılarak süreç yönetilmeye çalışılmıştır. Bu […]