ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ 2024

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği’ni sizlerle paylaşıyoruz. Ancak  avukatsız anlaşma boşanma davası açmanızı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Mutlaka bir avukattan yardım almalısınız. Anlaşmalı boşanmayla alakalı detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsiniz. Yazımızı okumak için burayı tıklayın.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

DAVACI : AD SOYAD  (ERKEK) (TC: 12345678910)

MERAM/KONYA

DAVALI  :AD SOYAD (KADIN)  (TC: 12345678910)

MERAM/KONYA

Yukarıda adları yazılı taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar

vererek, boşanmanın mali sonuçlarını ve müşterek çocuğun durumunu düzenleyen işbu protokolü,

…../…../2023 tarihinde imzalamışlardır.

HÜKÜMLER:

1.BOŞANMA HUSUSU:

Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi  konusunda her iki taraf da mutabıktır.

2. YOKSULLUK NAFAKASI VE TAZMİNAT HUSUSLARI:

Taraflardan KADIN ADI-SOYADI ’ın tedbir ve yoksulluk nafakası talebi bulunmamaktadır. İleride yoksulluk nafakası talebinde bulunmayacağını ve yoksulluk nafakasına ilişkin dava açmayacağını gayri kabili rücu olmak üzere kabul ve taahhüt eder.

Tarafların  birbirlerinden maddi tazminat ve manevi tazminat talebi yoktur ve taraflar maddi manevi tazminat hakların feragat ederler. Taraflar  maddi ve manevi tazminat konusunda birbirlerini gayri kabili rücu olmak üzere ibra ederler ve boşanmadan sonra maddi ve manevi tazminat konusunda herhangi bir dava açmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

3. MÜŞTEREK ÇOCUĞUN VELAYETİ VE İŞTİRAK NAFAKASI HUSUSU :

Müşterek çocuk C KİŞİSİ’nin velayeti babası ERKEK ADI-SOYADI’da kalacaktır KADIN ADI-SOYADI ileride velayet davası açmayacağını kabul ve taahhüt eder.

KADIN ADI-SOYADI Müşterek çocuk C KİŞİSİ için, ERKEK ADI-SOYADI’ne boşanma kararının kesinleşmesinden sonra aylık  ………  TL iştirak nafakasını, ilgili bulunduğu ayın ……..’ini geçmeyecek şekilde her ay düzenli olarak ERKEK ADI-SOYADI’ne   ödeyecektir. Nafaka her yıl boşanmanın kesinleşmesinin yıl dönümünde üfe oranında artırılacaktır.

4.KİŞİSEL İLİŞKİ HUSUSU :

Anne KADIN ADI-SOYADI ile müşterek çocuk ÇOCUK ADI SOYADI arasında arasında kişisel ilişki aşağıda yazılı şekilde kurulacaktır.

Taraflar   müşterek çocukları, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra geçerli olmak üzere, Her ayın 1. ve 3.hafta sonunda Cuma günü saat 20:00 ‘dan ve Pazar günü 20:00’a kadar, Her yıl Kurban Bayramının 3. Günü sabah saat 10:00’dan başlamak üzere takip eden 4. Günü saat 20:00’e kadar, her yıl ramazan bayramının 2. Günü sabah saat 10:00’dan başlamak üzere takip eden 3. Günü saat 20:00’e kadar, Ara tatillerin 1. günü saat 10:00’dan 4. günü 20:00’a kadar, her yıl sömestr tatilinin başladığı  cumartesi günü saat 10.00’dan başlamak üzere takip eden cuma günü akşamı saat 20.00’a kadar, Okulların kapandığı yaz döneminde 1 Temmuz sabah saat 10:00’dan başlamak üzere 15 Temmuz saat 20:00’e kadar yatılı olarak yanına alacaktır.

anlasmali-bosanma-protokolu-ornegi

5. ZİYNET EŞYALARI  VE EV EŞYALARI HUSUSU:

KADIN ADI-SOYADI, altınlarını, ziynet eşyalarını ve kişisel eşyalarının tamamını almış olup, bu konuda herhangi bir talebi bulunmayıp, altın, ziynet eşyaları ve kişisel eşyaları için ERKEK ADI-SOYADI ‘ni gayri kabili rücu olmak üzere ibra eder.  Altın, ziynet eşyaları ve kişisel eşyalar konusunda; boşanmadan sonra da dava açmayacağını kabul ve taahhüt eder.

“………….. Mah. ………… Sk. …………. Sıtesı Sitesi ……. Blok No: ……… İç Kapı No: …….. Meram/Konya ” adresinde ERKEK ADI-SOYADI oturacaktır. Bu adresteki ev eşyalarından KADIN ADI-SOYADI ’nin herhangi bir talebi yoktur ve bu konuda tüm haklarından feragat eder. Ev eşyaları konusunda ERKEK ADI-SOYADI’ni gayri kabili rücu olmak üzere ibra eder.

6.MAL REJİMİ HUSUSU :

Taraflardan ERKEK ADI-SOYADI’ın üzerine kayıtlı “KONYA İLİ MERAM İLÇESİ ……… ADA …… PARSEL Mesken” niteliğinde taşınmaz ve 42  ….. 42   plakalı ………… MARKA Motosiklet İLE 42 ……. 42 Plakalı ……….. Marka Otomobil bulunmaktadır.

“KONYA İLİ MERAM İLÇESİ ……… ADA …… PARSEL Mesken” niteliğinde taşınmaz ve 42  ….. 42 plakalı MARKA Motosiklet  İLE 42  ….. 42 PLAKALI ………… MARKA OTOMOBİL, ERKEK ADI-SOYADI’ın üzerinde kalmaya devam edecektir.

KADIN ADI-SOYADI,  “KONYA İLİ MERAM İLÇESİ ……… ADA …… PARSEL Mesken ” niteliğinde taşınmaz ve 42  ….. 42   plakalı ………… MARKA Motosiklet İLE 42 ……. 42 Plakalı ……….. Marka Otomobil  üzerindeki  katılma alacağı, katkı alacağı, değer artış payı alacağı ve tasfiye kapsamında doğacak tüm alacaklarından feragat eder ve bu taşınır-taşınmaz mallar konusunda ERKEK ADI-SOYADI’ı gayri kabili rücu olmak üzere ibra eder.  Yukarıda yazılı taşınır-taşınmaz mallar konusunda boşanma davasından sonra da herhangi bir dava açmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7. MAHKEME MASRAFLARI HUSUSU:

Yargılama giderleri davacı üzerinde bırakılacaktır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar mutabakata varmış olup işbu protokol

taraflarca okunup tarafların özgür iradelerine uygun olduğu anlaşıldıktan sonra taraflarca tanzim ve

imza olunmuştur ……../……./2023

1.TARAF                                           2.TARAF

ERKEK ADI-SOYADI                            KADIN ADI-SOYADI                             

Sizlerin de Konya da bir anlaşmalı boşanma davasıyla ilgilenen bir konya boşanma avukatı na ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ya da ” ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ ” şeklinde veya ” anlaşmalı boşanma protokolü pdf ” şeklinde arama yapıyorsanız sayfamızı tıklayın.                                                                                                              

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir