Boşanma Davaları

Boşanma davaları, çiftlerin evlilik birliğinin sona ermesiyle ilgili hukuki işlemleri içerir. Boşanma süreci, çiftler için duygusal ve zorlu bir süreç olabilir. Bu nedenle, çiftlerin boşanma davalarında doğru adımları atması ve uygun bir boşanma avukatı seçmesi son derece önemlidir.

Boşanma davaları, farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Bu nedenler arasında aldatma, sadakatsizlik, şiddet, uyumsuzluk ve para sorunları yer alabilir. Boşanma davaları, çiftlerin mallarının ve varlıklarının bölüşümü, velayet hakları, nafaka ve diğer mali konular gibi birçok konuyu içerebilir.

Boşanma davaları, uzun ve karmaşık bir süreç olabilir. Bu nedenle, bir boşanma avukatının yardımı ve rehberliği önemlidir. müvekkillerine boşanma sürecinde yasal danışmanlık sağlar ve müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli adımları atmalarına yardımcı olur.

 1. Boşanma Davalarının Nedenleri
 2. Boşanma Davaları İçerisindeki Konular
 3. Boşanma Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?
 4. Boşanma Sürecinde Doğru Adımlar Nelerdir?
 5. Boşanma Davalarının Nedenleri

Boşanma davalarının nedenleri, çiftlerin yaşadığı sorunlar ve uyumsuzluklarla ilgilidir. Bu sorunlar, zamanla birikerek çiftlerin evlilik birliğinin sona ermesine yol açabilir. Boşanma davalarının nedenleri arasında şunlar yer alabilir:

 • Aldatma veya sadakatsizlik
 • Şiddetli geçimsizlik
 • Uyumsuzluk
 • Maddi sorunlar
 • İletişim eksikliği
 • Cinsel sorunlar
 • İşsizlik veya iş stresi
 • Sağlık sorunları
 • Aile baskısı
 1. Boşanma Davaları İçerisindeki Konular

Boşanma davaları, çiftlerin evlilik birliğinin sona ermesiyle ilgili birçok konuyu içerebilir. Boşanma davalarında karar verilmesi gereken konular arasında şunlar yer alabilir:

 • Malların ve varlıkların bölüşümü
 • Velayet hakları
 • Nafaka
 • Evlilik dışı ilişkiler
 • Boşanma sonrası mali sorumluluklar
 • Çocukların eğitimi ve bakımı
 1. Boşanma Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Boşanma davalarında doğru bir boşanma avukatı seçmek son derece önemlidir. Doğru bir boşanma avukatı seçmek için aşağıdaki faktörlere dikkat etmelisiniz:

 • Deneyim ve uzmanlık
 • İletişim becerileri
 • Referanslar
 • Hukuki bilgi ve beceriler
 • Güvenilirlik ve dürüstlük
 • Hizmet ücretleri
 1. Boşanma Sürecinde Doğru Adımlar Nelerdir?

Boşanma sürecinde doğru adımları atmak, boşanma davasının sonucunu etkileyebilir. Boşanma sürecinde doğru adımları atmak için aşağıdaki önerilere dikkat etmelisiniz:

 • Doğru bir boşanma avukatı seçin
 • Boşanma sürecini anlayın
 • Kendinizi ve çocuklarınızı koruyun
 • Adil bir anlaşma sağlamak için müzakereler yapın
 • Gerekirse, medeni hukuk uzmanlarından ve diğer profesyonellerden yardım alın.

Sonuç olarak, boşanma davaları ve boşanma avukatlarıyla ilgili bilgi sahibi olmak, boşanma sürecinde doğru adımları atmanıza yardımcı olacaktır. Boşanma davalarının nedenleri, içerdikleri konular ve boşanma avukatı seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiği konularında bilgi sahibi olmak, boşanma sürecinde doğru kararlar almanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, boşanma sürecinde doğru adımları atarak kendinizi ve çocuklarınızı korumanız da son derece önemlidir. Bu süreçte, doğru bir boşanma avukatı seçerek ve mümkünse diğer profesyonellerden yardım alarak boşanma davası sonucunu etkileyecek adımlar atabilirsiniz. Bu süreçler de Konya boşanma avukatı M. Kürşat Kılıç yanınızda olmaktan gurur duyar.

Konya Boşanma Davaları 

Avukatlar  evliliğin artık devam ettirilemediği dönemde Çekişmeli Boşanma Davalarında veya Anlaşmalı Boşanma Davalarında taraflardan herhangi birisinin dosyasını takip eden ve yargının kurucu unsurlarından birisi olan kişidir. Pandemi koşullarının devam ettiği süreçte boşanma davalarının arttığı göz önüne getirildiği zaman boşanma davalarında halk arasındaki deyimle boşanma davalarını takip eden avukatların önemi de artmaktadır. Siz de Konya Boşanma Avukatları şeklinde bir arama yapıyorsanız bizim irtibata geçebilirsiniz.

Konya Boşanma Davaları Ücreti Ne Kadar?

Konya Boşanma Davaları Ücretleri dava türünden, dava konusuna kadar değişiklik göstermektedir. Çekişmeli veya anlaşmalı boşanma türlerine göre de değişiklik gösteren Konya Boşanma Davaları Ücretleri, çekişmeli Boşanma Davalarında 20.000 – 60.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Anlaşmalı Boşanma Davalarında ise 18.000 – 30.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Bu fiyatlar Avukatların takdirindedir. Müvekkilin her durumunda vekili ile görüşmesinde fayda vardır. Hukuk her somut olayda nasıl farklı uygulanıyor ise Konya Boşanma Davaları Avukatlık ücretleri de bu şekilde değişiklik göstermektedir.

Boşanma Davası Türleri Nedir?

Boşanma Davası Türleri en temelinde 2’ye ayrılmaktadır. Bu türler Anlaşmalı Boşanma Davası ve Çekişmeli Boşanma Davasıdır. Anlaşmalı Boşanma Davası, tarafların boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat ve diğer hususlarda hiçbir anlaşmazlığa yer vermeyecek şekilde anlaşmalarıdır. Çekişmeli boşanma davası ise tarafların anlaşamamaları halinde boşanma sebeplerinden biriyle birlikte boşanmalarıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Davasında,en az 1 yıl evli kalan tarafların evlilik birlikteliklerini çeşitli nedenlerden dolayı daha fazla sürdürememeleri halinde tarafların karşılıklı anlaşarak evlilik birlikteliklerine son vermeleridir. Anlaşmalı Boşanma Davasında davayı kimin açtığının bir önemi bulunmamaktadır. Anlaşmalı Boşanma Davasının şartları ise tarafların en az 1 yıldır evli olmaları ve protokole imza atarak tarafların duruşmaya gelmeleridir. Üzerinde uzlaşılması gereken noktalar örnek olarak: velayet, nafaka veya mal rejiminin tasfiyesi verilebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli Boşanma Davası boşanma davalarında en çok görülen türüdür. Zaten tarafların evlilik birliğini sürdürmedikleri ve üzerinde anlaşamadıkları noktalar mevcuttur. Bu yüzden Çekişmeli Boşanma Davaları çok daha fazladır. Çekişmeli Boşanma Davaları sebepleri kanunda sayıldığı üzere zina, aldatma, eşlerden biri diğerini öldürmeye teşebbüs, eşe karşı kötü muamele, aile birliğinin sürdürülen evin terk edilmesi, eşlerden birinin akıl hastalığına yakalanması, evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve fiili olarak ayrı yaşama sebepleri saymıştır. Bu sebeplerin evlilik birliğinin temelden sarsılması hariç diğerleri özel boşanma sebepleri iken evlilik birliğinin temelden sarsılması ise genel bir boşanma sebebidir. Boşanma sebepler kanunda farklı olarak kaleme alınmıştır. Öncelikle evlilik birliğinin temelden sarsılması hakkında bilgi verelim.

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Ne Demek?

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması, halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak da bilinmektedir. Evlilik birliğinin temelden sarsılması ile diğer özel boşanma sebeplerinin birbirinden ayıran en önemli nokta kusurdur. Bu kusura binaen tazminat alıp alama durumu  değişecektir. Peki hangi fiillerin vücut bulduğu hallerde evlilik birliği temelinden sarsılmış olacak? Bu durumlara birkaç örnek verilecek olursa ;

 1. Cinsel İlişkiden Kaçınmak

…yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; her iki tarafın da cinsel ilişkiden kaçınmak suretiyle boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurlu olduklarının kabulünün gerektiği anlaşılmaktadır.”  (Yargıtay 2. HD. 2012/11174 E. 2012/16035 K.)

2.      Fiziksel Şiddet

“…davacı erkeğin 14.11.2013 tarihinde açtığı birleşen boşanma dava tarihinden önce 13.05.2013 tarihinde eşine karşı fiziksel şiddet uyguladığı birleşen boşanma davasında mahkemece kadının kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışlarına karşılık, erkeğin de eşine fiziksel şiddet uyguladığı, boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının ağır kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre davacı erkeğin tüm, davalı kadının ise aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.” (Yargıtay 2. HD. 2017/6199 E. 2019/781 K.)

3.      Ailenin Müdahalesi

“…davacı-davalı erkeğin “manevi olarak bağımsız konut temin etmediği, ailesinin evliliğe müdahalesine sessiz kaldığı” anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre, kadın dava açmakta haklıdır.”  (Yargıtay 2. HD. 2016/24271 E. 2018/10265 K)

4.      Aşırı Kıskançlık

“…buna karşılık davalı kocanın ise aşırı kıskançlık gösterip, eşine çirkin iftiralarda bulunduğu, sebepsiz kavga çıkararak küfür ve hakaretler ettiği anlaşılmaktadır. … davalı kocanın yukarıda gerçekleşen kusurları dikkate alındığında, tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan hadiselerde…”   (Yargıtay 2. HD2012/23207 E. 2013/9456 K)

İşte yukarıda sayılan sebeplerin varlığı halinde, temyiz mahkemesinin de ilamlarında açıkça gösterdiği üzere, taraflardan herhangi biri Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması sebebine dayanarak dava açabilir.

Özel Boşanma Sebepleri Nedir?

Özel Boşanma Sebepleri kanunda tahdidi olarak sayılmış olup bunlar: zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır.

Zina

Zina, evlilik birliği içinde eşlerden birinin karşı cins bir başkasıyla cinsel ilişkiye girmesine denmektedir. Zina Türk Medeni Kanunu’nun 161. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre zina fiilinin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içinde ve zina fiilinin üzerinden 5 yıl geçmeden bu sebebe dayanarak dava açılması gerekmektedir.

Hayata kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış

Hayata kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış TMK m.162 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun maddesinde sayılan fiillerin bizzat diğer eşe karşı yapılması ve pek muhtemel bir tehlikenin olması gerekmektedir. Pek kötü davranış ise diğer eşin sağlığında bir bozulmaya yol açacak davranışların tamamıdır. Onur Kırıcı Davranış ise diğer eşin daha çok manevi değerlerine karşı yapılan fiillerdir.

Küçük Düşürücü Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

Küçük Düşürücü Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için eşin bu durumda kusurlu olması şartı aranmaktadır. Bu sebebin varlığının kabulü ise hâkimin kanaatindedir. Bu sebebe dayanarak dava açmak isteyen taraflar için hak düşürücü süre öngörülmemiştir.

Terk

Terk, TMK’nın m.164 maddesinde düzenlenmekle beraber, eşlerden birinin ortak hayatı sürdürmeden kaçınmasıdır. Terkin 4 şartı vardır;

 • Ortak hayata son verme
  • Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmeme amacı
  • terk fiilinin üzerinden en az 6 ay geçmesi
  • müşterek konuttan 4 aydır ayrı yaşayan eşe müşterek konuta dönmesi için bir ihtar çekilmesi ve ihtara rağmen eşin 2 ay içinde müşterek konuta geri dönmemesi gerekmektedir.

Akıl Hastalığı

Akıl Hastalığına dayanarak boşanma davası açılmasının şartları şunlardır:

 1. Eşlerden birinin akıl hastası olması
 2. Hastalığın iyileşmesinin imkânsız olması
 3. Ortak hayatın diğer eş için çekilmez hale olması

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer sorusunun cevabı birden fazla değişkene bağlıdır. Dava Anlaşmalı Boşanma şeklinde olursa çok daha kısa sürmektedir. Fakat Çekişmeli Boşanma Davası, anlaşmalı boşanma davasına göre çok daha uzun sürmektedir. Bunun sebebi ise dava konusu tüm çekişmelerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Boşanma Davasında mahkemeye dava dilekçesinin sunulmasıyla dava süreci başlayacaktır.  Anlaşmalı Boşanma Davaları genellikle 1 hafta ile 8 hafta  sürerken; Çekişmeli Boşanma Davaları ortalama  3 yıla kadar uzayabilir.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma Davası Nerede Açılır soruna cevap olarak dava dilekçesinin tarafların ikametgâh adresi veya tarafların birlikte son 6 aydır oturdukları yerin bulunduğu Aile Mahkemesine verilmesi ile açılır. Eğer tarafların ikametgahının bulunduğu yerde aile mahkemesi bulunmuyorsa o yer Asliye Hukuk Mahkemesinde ( Aile mahkemesi Sıfatıyla)  dava açılabilir.


Hizmetlerimiz Hakkında Sorunuz Mu Var?


Hemen Av. M. Kürşat Kılıç’ı Ara!

Haftaiçi

 • 09:00 – 18:00