Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Boşanmanın en hızlı yolu anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanma ile, boşanma aile mahkemelerinin yoğunluğuna göre  1 hafta ile 2 ay arasındadır. Anlaşmaya karar veren eşlerin hukuki destek almaları onların avantajı olacaktır.

 Olması muhtemel hak kayıplarının önüne geçmek adına bir Anlaşmalı boşanma davalarıyla ilgilenen bir avukat çalışmanızı öneririz. Anlaşmalı boşanacak eşlerin her konuda hemfikir olması ve anlaşmalı boşanma şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Peki nedir bu şartlar ? İlk olarak taraflar 1 yıl evli kalmış olmalılar, taraflar nafaka, varsa çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşya … gibi konularda hem fikir olmalılar ve bunu boşanma protokolünde belirterek imzalamalılar. Son şart ise Tarafların hakime özgür ifadelerinde bulunmaları için tarafların boşanma duruşması saati ve tarihinde mahkemede bulunmaları şarttır. Anlaşmalı boşanma dahi olsa bir nlaşmalı boşanma davalarıyla ilgilenen bir avukattan hukuki destek almanızı tavsiye ediyoruz.

ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR ?

Hukuk düzeninde evli sayılabilmek için kanunun öngördüğü şekilde evlenmek şarttır. Fakat boşanma içinde aynısı geçerlidir. Evlilik doğal olarak ölümle sona ermektedir. Fakat bazı durumlarda çiftler anlaşamaz ve bazı nedenlerden ortak karar ile evliliklerini sonlandırmak isteyebilirler.

Anlasmali-bosanma-nedir

İki tarafın her konuda anlaşarak (nafaka, varsa çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşya …vb.) evliliklerini sonlandırmalarıdır. Daha detaylı bir, üst tarafta da değindiğimiz gibi  anlatımla boşanmanın maddi koşullarından biri olan bu anlaşmanın yapılabilmesi için hem eşler hem de boşanma kararı verecek hâkim bakımından bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekir demiştik. Çalışmanın konusunu eşler arasında yapılan anlaşmanın incelenmesi oluşturmaktadır Bunun için Aile Mahkemesine anlaşmalı boşanma dilekçesi verilmelidir. Size yardımcı olması adına bir örneğini aşağı bırakıyoruz. Yine de her ihtimale karşı bir anlaşmalı boşanma davalarıyla ilgilenen bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

KONYA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ ‘NE

DAVACI      : İSİM-SOYİSİM ( TC Kimlik No )

ADRES        :

DAVALI        : İSİM-SOYİSİM ( TC Kimlik No )

ADRES          :

KONU : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi talepli dava

dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR :

Taraflar ……. tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilik nüfus kayıtlarından da görüleceği gibi ….  yılı doldurmuştur. Tarafların bu evlilikten ….. tarihinde doğan ….. isimli müşterek çocukları bulunmaktadır. ( çocuğunuz yok ise – Bu evlilikten müşterek çocukları bulunmamaktadır. – şeklinde yazınız.)

Taraflar aralarında aile birliğinin sürdürülemeyeceğine kanaat getirmiş ve evliliklerinin sonlanması adına ekte yer alan anlaşmalı boşanma protokolünü imzalamış bulunmaktayız.

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebepler ile davalı ……….. ile boşanmamızı arz ediyorum

HUKUKİ NEDENLER : TMK 166 ve ilgili mevzuat

DELİLLER :

  • Nüfus kayıt örneği
  • Anlaşmalı boşanma protokolü

SONUÇ VE İSTEM :

  • Yukarıda ifade ettiğimiz sebeplerle davamızın kabulü ile davalı da boşanma isteğini kabul ettiğinden, ekte yer alan protokolümüzü TMK 166/3 maddesi gereğinde boşanmamıza,
  • Müşterek çocuğun velayeti, şahsi ilişki konusu, çocukla görüşme durumu ve diğer anılan konuların ekte sunduğumuz protokole göre düzenlenmesine ve bu protokolün kararın eki sayılmasına karar verilmesini arz ederim. (Tarih yazılacak)

DAVACI DAVALI

(İmza) (İmza)

EK : Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir