Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

Her türlü hukuki probleminizde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz.

M. Kemal Atatürk

Konya Avukat

Konya ilinde deneyimli ve tecrübeli avukat arayan değerli halkımız bizlere ulaşabilirler.

Konya Hukuki Danışmanlık

Bizimle sadece Konya’da danışmanlık olarak bilgi deneyimi alabilirsiniz.

Konya Avukatlık Hizmetleri

Yeteneğimiz sayesinde karmaşık hukuk davalarında bile başarıya ulaştık.

Konya Arabulucu Avukat

Müvekkillerimize arabuluculuk konularında da profesyonel destek sağlamaktayız.

Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

Öncelikle belirtmeliyiz ki hukuken “konya ceza avukatı” veya herhangi bir şey “avukatı” gibi kavramlar bulunmamaktadır. 1136 sayılı Avukatlık kanuna göre  avukatlar her davayı takip edebilirler. Her davada müvekkillerinin hakkını savunabilirler. Ancak hukuki olarak böyle bir terim bulunmamaktadır. Tabi ki avukatlar istedikleri davayı takip etmekte özgürdürler. Bazı avukatlar ceza davalarını takip etmeyi tercih edebilirler.

Ceza davaları ile ilgilenen avukatlar, soruşturma ve kovuşturma aşamasında, istinaf ve temyiz aşamalarında şüphelileri / sanıkları savunmakta veya  mağdur veya müştekinin haklarını savunmaktadır. Sizlerin de ceza davalarını takip eden bir avukata ihtiyacınız varsa bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

KONYA CEZA AVUKATI NEDİR ?

Aslında hukuken konya ceza avukatı gibi bir kavram bulunmamaktadır. Ancak müvekkil adaylarımız ceza davalarıyla ilgilenen avukatlara “konya ceza avukatı” konya ceza avukatları” gibi isimler vermektedir. İnsanlar, kolluk aşamasında veya mahkemelerde, daha önce bu alanda tecrübe edinmiş avukatlarla çalışmak istemekteler bu nedenle de “ceza avukatı” “ceza avukatları” gibi kavramları internet üzerinden aratmaktalardır.

ceza-avukati-konya

 KONYA CEZA AVUKATI HANGİ DAVALARA BAKAR?

Hukuken “Ceza Avukatı” şeklinde bir avukatlık türünün olmadığını daha önce belirtmiştik. Ancak halk arasında öyle kullandığı için bu yazımızda da ceza avukatı şeklinde kullanılacaktır. Hangi Davalara Bakar sorusunun cevabı kesin sınırlarla ayrılmamıştır. Nitekim avukatların bakacağı davalar hiçbir mevzuatta sınırlandırılmamıştır. Aksine her avukat ruhsatnamesi olmak kaydıyla tüm davalara bakabilirler. Ancak ceza davaları konusunda daha tecrübeli bir avukat tercih etmek, bu noktada önemli olabilmektedir. Aşağıda halk arasında Konya Ceza Avukatı adlandırılan ceza davalarını takip eden bir avukatın, takip edebileceği dava türleri yer almaktadır : 

 • Soykırım Ve İnsanlığa Karşı Suçlar
 • Göçmen Kaçakçılığı Ve İnsan Ticareti Suçları
 • Kasten Yaralama, Taksirle Yaralama,Taksirle Öldürme Suçları
 • İşkence Ve Eziyet Suçları
 • Cinsel Suçlar
 • Tehdit, Şantaj Ve Hürriyete Karşı Suçlar
 • Hakaret Suçu
 • Özel Hayata Ve Hayatın Gizliliğine Karşı Suçlar
 • Hırsızlık, Dolandırıcılık Ve Diğer Malvarlığına Karşı Suçlar
 • Topluma, Çevreye, Kamu Güvenine, Kamu Barışına, Aile Düzenine Ve Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
 • Resmi Belgede Ve Özel Belgede Sahtecilik Suçları
 • Kamu Görevini İhlal – Görevi Kötüye Kullanma
 • Rüşvet, Zimmet, İrtikap Suçları
 • Genel Ahlaka Karşı Suçlar Ve Bilişim Suçları
 • Millete Ve Devlete Karşı Suçlar Ve Türk Ceza Kanunu’nda Ve Diğer Kanunlarda Düzenlenen Suçlar

KONYA AĞIR CEZA AVUKATI NEDİR ?

Öncelikle belirtmeliyiz ki hukuken “ağır ceza avukatı” veya herhangi bir şey “avukatı” gibi kavramlar bulunmamaktadır. 1136 sayılı Avukatlık kanuna göre  avukatlar her davayı takip edebilirler. Her davada müvekkillerinin hakkını savunabilirler.  “Ancak halk arasında ağır ceza mahkemelerindeki dosyaları takip eden avukatlara, ağır ceza avukatı denmektedir. Bu yanlış bir kullanımdır.  Ağır ceza davaları, asliye ceza mahkemelerinde görülen davalara göre daha nitelikli olabilmektedir. Dolayısıyla ağır ceza davalarını takip etmeyi tercih eden avukatlar olabilmektedir. Sizlerin de ağır ceza davalarıyla ilgilenen bir avukata ihtiyacınız varsa bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

KONYA AĞIR CEZA AVUKATI HANGİ DAVALARA BAKAR?

Hukuken “Ağır Ceza Avukatı” şeklinde bir avukatlık türünün olmadığını daha önce belirtmiştik. Ancak halk arasında öyle kullandığı için bu yazımızda da ağır ceza avukatı şeklinde kullanılacaktır. Konya Ağır Ceza Avukatları Hangi Davalara Bakar sorusunun cevabını vermek için işlenen suçun Ağır Ceza Mahkemelerinin ilk derece mahkemesi olarak yargıladığı suçlar kapsamında olup olmadığına bakılması gerekmektedir. Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlardan olup olmadığı  5235 Sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 12. Maddesinde belirlenmiştir.

            5235 Sayılı  kanunun 12. Maddesi  “Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), resmî belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflâs (m. 161) suçları, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler, askerî mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler ile çocuklara özgü kovuşturma hükümleri saklıdır.” şeklindedir.

Ağır Ceza Mahkemelerinin Görev Alanına Giren  Suçlar Şunlardır :

Diğer kanunlar açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, Ağır Ceza Mahkemeleri aşağıdaki suçlar ve mevzuatta belirlenen diğer suçlara bakmakla görevlidir:

 • Kasten Öldürme Suçu ve Nitelikli Halleri
 • Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma Suçu
 • Yağma Suçu
 • Nitelikli dolandırıcılık Suçu
 • Hileli iflas Suçu
 • Kamu Görevlisinin işlemiş olduğu Resmi belgede sahtecilik  Suçu
 • Zimmet Suçu
 • İrtikap Suçu
 • Rüşvet Suçu
 • Türk Ceza Kanunu İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci bölümünde bulunan suçlar ( Ancak 318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddelerindeki suçlar hariç)
 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren, müebbet hapis cezasını gerektiren ve on yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar
 • Terörle Mücadele Kapsamına Giren Suçlar

b) Bunların dışında TCK md. 318, 319, 324, 325 ve 332 kapsamı dahilinde sayılar suçlar Ağır Ceza Mahkemesinin kapsamına girmemektedir. Fakat bu maddelerin aşağıda yer alan bölümleri Ağır Ceza Mahkemeleri kapsamında girmektedir.

 • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
 • Milli savunmaya karşı suçlar
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamında propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. siyasi nitelikli suçlar.

Konya Ağır Ceza Avukatı (hukuki manada böyle bir kavram yoktur. Halk arasında bu şekilde kullandığından yazılmıştır. )  yukarıda sayılan suçlardan kaynaklı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen tüm davalara bakabilecektir.

KONYA CEZA AVUKATI ÜCRETLERİ

Ceza Avukatı Ücretleri avukatın bilgi birikimine, tecrübesine ve dosyanın içeriğine göre değişiklik gösterebilmektedir. Bunun dışında Ceza Avukatları müvekkilleri ile imzaladıkları avukatlık sözleşmeleriyle istedikleri ücreti belirlemekle beraber;  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre bir asgari sınır bulunmaktadır. Avukatlık asgari ücret tarifesinin altında dava alınamamaktadır.  Ceza Davaları Ücretleri ortalama 20.000TL ile 100.000 TL arasında değişmektedir. Ceza Avukatları müvekkilleri ile imzaladıkları avukatlık sözleşmesinde herhangi bir sınır bulunmazken 3 Eylül tarihinde yayınlanan tarifeye göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde bazı sınırlar bulunmaktadır. Bunlar:

Asliye Ceza Mahkemesi’nde Görülen Davalar:

 • Sanık Vekilliği: 17.900,00 TL
 • Müdahil Vekilliği: 17.900,00  TL ·      

Ağır Ceza Mahkemesi’nde Görülen Davalar:

 • Sanık Vekilliği: 29.800,00 TL
 • Müdahil Vekilliği: 29.800,00 TL ·      

Sulh Ceza Hâkimliği / İnfaz Hakimliği

 • 8.000,00 TL

KONYA AĞIR CEZA AVUKATLARI ÜCRETLERİ

KONYA Ağır Ceza Avukatı ücretleri genellikle avukatın deneyimi ve dava miktarına göre değişmektedir. Bu miktarlar genellikle müvekkil ile Ceza Avukatı arasında imzalanan sözleşme ile kararlaştırılmaktadır.

Ortalama Ağır Ceza Davaları ücretleri ortalama 40.000 TL ile 125.000 TL arasında değişmektedir.

KONYA CEZA AVUKATI TAVSİYE

Öncelikle belirttiğimiz üzere hukuki anlamda ceza avukatı diye bir kavram bulunmamaktadır. Aşağıda kullanılan ceza avukatı kelimelerinin tamamı, halk arasında bu şekilde kullanıldığından yazılmıştır.  Konya Ceza Avukatı Tavsiyesi olarak kesinlikle alanında tecrübeli bir kişiden yardım almanızda fayda vardır. Hukuk sistemimizde yaptırımlar adli para cezası ve hapis cezası gibi yaptırımlar bulunmaktadır.  Ceza Dosyasında yapılabilecek en ufak bir hata tüm geleceğe yönelik olarak sonuç doğuracaktır. Bu yüzden kişinin hürriyetinden yoksun kılınacağı gibi adli para cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunların önüne geçebilmek için gerçekten hukuki olarak alanında bir Ceza Davalarını takip eden bir avukattan yardım almanızda fayda vardır. Buna ek olarak Konya Ceza Avukatı tarafından tüm hukuki süreç dikkatle ele alınır, dilekçe aşamasından savunma aşamasına kadar her basamak büyük özenle gerçekleştirilir. Hem hukuk davalarında hem de Ceza davalarında avukat seçmek çok önemlidir ancak Ceza Hukuku Avukatı seçiminde daha dikkatli olunmalıdır. İyi bir Konya Ceza Avukatı sizi dikkatli şekilde savunacaktır. Sözün kısası hakkınızı en iyi şekilde savunacak halk arasında kullanılan deyimiyle bir Ceza Avukatı ile görüşmekte fayda vardır.

CEZA DAVALARINDA HİZMETLERİMİZ NELERDİR ?

Ceza davaları kolluk aşaması, soruşturma aşaması, asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemelerindeki kovuşturma aşaması, istinaf aşaması ve temyiz aşamaları olmak üzere özenle takip edilmesi gereken davalardandır. Ceza davalarınızla ilgili hukuki problemlerinizde bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Hizmetlerimiz şu şekildedir ;

 • Kolluk aşamasında hukuki yardım
 • Şikayet Dilekçesi – Suç Duyurusunda Bulunma
 • Soruşturma Aşamasında Hukuki Yardım
 • Kovuşturma Aşamasında Hukuki Yardım
 • Soruşturma veya Kovuşturma Aşamasında Savunma Dilekçesi
 • Duruşmalara Katılma
 • İstinaf Aşamasında Hukuki Yardım
 • İstinaf Dilekçesi Yazma
 • Temyiz Aşamasında Hukuki Yardım
 • Temyiz Dilekçesi Yazma
 • Olağan Üstü Kanun Yollarına Başvurma
 • Ceza Davalarıyla İlgili Bütün Hukuki İşlemler

Mehmet Kürşat Kılıç ile iletişime geçmek için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

Ayrıca, kendisiyle iletişim kurmak için sosyal medya hesaplarından da faydalanabilirsiniz.

Konya’da avukatlarımıza ulaşmanız için formu doldurun.

Online Randevu

Justice? -You get justice in the next world, in this world you have the law.

The Law is hard, but it is the Law.

The more corrupt the state, the more numerous the laws.

Laws are like cobwebs, which may catch small flies, but let wasps and hornets break through.

We may brave human laws, but we cannot resist natural ones.

Avukat Kürşat Bey ile davamızı 3 senedir takip ediyorduk. Dün itibariyle davamız başarıyla sonuçlandı. Kendisine teşekkür ederim.

Mehmet Şimşir

Konya

Üniversite’de yaşadığım bir sorunun hukuki olarak çok iyi üstünden geldi. Kendilerine avukatlık hayatlarında başarılar diliyorum.

Nazlı Yeşilyurt

Konya

Yorumlar

Hakkımızda yapılan yorumları ve eleştirileri bu bölümde bulabilirsiniz.

KONUM