Ticaret Hukuku – Avukat Mehmet Kürşat KILIÇ

icaret ile uğraşan kimselerin,(tacir) ticaret öncesinde, sırasında ve sonrasındaki olan haklarını korumak için oluşturulmuştur kanunlardır. İşletme sahibi, çeşitli alanlarda ticaret yapan bireyler arasındaki iletişimi belirli bir kural ve çerçeve dahilinde devam ettirmek için hukukun bir alt dalı olarak kanunlarda yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu, Kredi Kartları ve Banka Kartları Kanunu da ticaret hukuku kanunları arasındadır. İşletme sahipleri ve alcı konumunda bulunan kişilerin sahip olduğu hakları belirtmede oldukça önemli bir yere sahiptir.

ticaret-hukuku-avukat-mehmet-kursat-kilic

Özel hukuk dallarından birisi olan ticaret hukuku altı kitaptan oluşmaktadır ve Borçlar Hukuku ile bağlantılıdır. Ticaret, hem ülkeler arasında hem de kişilerle birlikte yapılan ortak bir antlaşma ve alışveriştir. Üretimde ve üretilenin satılmasında oldukça önemli bir role sahip olan ticarette belirli usülün olması devamlılığı sağlar.

Ticaret Hukuku Nedir?

Ticaret Hukukunun Önemi Nedir ve Hangi Durumlarda Bir Uzmana Başvuru Yapılır?

Ticaret hukuku, tacirlerle yaşanan uyuşmazlık ve olası anlaşmazlıklara karşı çözüm üretmek ve mağduriyetleri gidermede kişi ya da işletmelerin hukuki anlamda başvurdukları özel ve önemli bir alandır. Ticaret konusundaki anlaşmazlık ve uzlaşma yolunda ikili diyologların yerine ticaret hukuku alanında uzman kişi ya da kişilere başvuru yapılması ticaretin devamını sağlar. Ticaret hukuku özel bir hukuk dalı olduğundan genellikle işletme sahipleri, işletme sahibi olmak isteyen ve bir ortaklığı gerçekleştirmek isteyen tacirlerin başvuruda bulunduğu alandır. Hangi durumlarda bir ticaret hukuku uzman veya da avukatına danışmalısınız? Genel olarak ticaret hukukunun kapsamına giren durumlar şunlardır:

-Eğer bir şirket kurmak istiyorsanız işin ayrıntılarını bilen bir ya da birden fazla alanın bilgini olan birine/birilerine yönelebilirsiniz.

-Vaar olan şirketiniz çeşitli sebeplerden dolayı iflasa sürüklenmiş ve icraa davalarınızda yetkin birine devretmek istiyorsanız ticaret hukuku üzerine çalışmaları olan kişi ya da kişilerle görüşmeler sağlayabilirsiniz.

-Şirketinizi büyütmek ve rol aldığınız alanı genişletmek için anlaşma sağladığınız bir başka şirket ile birleşmek istediğiniz takdirde yine ticaret hukuku uzman veya da avukatlarına başvuruda bulunabilirsiniz.

-Devam eden bir şirket ortaklığınızı yine çeşitli sebepler nedeniyle sonlandırıp hisselerinizi alabilmek için iletişim kurabilirsiniz.

-Şirket esas sözleşmesi hazırlamada haklarınızı gözetecek tecrübeli kişi/kişilerle çalışmak karlı olacaktır.

-Ticaret adı ve işletmeye uygun unvanının izinsiz kullanılması, telif haklarının hiçe sayılması gibi durumlarda hukuki işlemlerin başlatılması, devam ettirilmesi ve sonlandırılması uzman kişilerce takip edilmesi gerekir ve bu sürecin lehinize sonuçlanması için ticaret hukuku alanında işler yapan birilerine danışmalısınız.

AV.Mehmet Kürşat Kılıç, ticaret davalarına bakarak müvekkilerine hukuksal anlamda danışmanlık yapmaktadır. Ticaret hukuku dalında göstermiş olduğu başarılar sadece bu dalla sınırlı olmayıp çeşitli hukuk davalarında da en yetkin ve kaliteli hizmeti vermektedir. Yapacağınız görüşmeler sırasında ve sonrasında davalarınızın takip sürecinde ve devam eden diğer davalarınızda sizinle birebir iletişim sağlayıp davalarınızın üstünüzden kalma sürecini hızlandıracak tecrübe ve yeteneğe sahip olan Av.Mehmet Kürşat Kılıç, ticaret alanında güven duyacağınız bir isim olacaktır. Ticari işletme hukuku mevzuatına, ilgili hükümlere karşı hakim ve bu alanda tecrübe kazanmış bir avukat ile çalışmak davaların sonuçlarını değiştirmede önemli bir rol üstlenmektedir.

TİCARİ DAVALAR NELERDİR?

Ticaret hukuku, mevzuat gereği çok geniş bir alana yayılmıştır. Kendi içinde farklı alt dallara ayrılan kanunda davalar üç kısıma ayrılmaktadır.

1.MUTLAK TİCARİ DAVALAR

2.NİSPİ TİCARİ DAVALAR

3.TİCARİ NİTELİKTE SAYILAN DAVALAR

1.Mutlak Ticari Davalar: Dava sürecindeki ticaretle uğraşan kimselerin olup olmamasına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanunu’nda ve bazı davalarda düzenlenen davalardır.Davaların ticari dava sayılmasında tarafların tacir olup olmaması ve işin bir işletmeyle bağlantılı olup olmamasına bakılmaksızın davalar görülür.Nedir bu davalar:

 • Acentelik
 • Ticari işler tellallığı
 • Cari hesap
 • Sigorta sözleşmeleri
 • Kıymetli evrakın iptali
 • Anonim şirket genel kurulu kararlarının iptali
 • Taşıma sözleşmesi
 • Haksız rekabet
 • Kolektif ve limitet şirkette temsilci ve müdürlerin azli

2.Nispi Ticari Davalar: Davada her iki tarafında tacir olması ve ticari işletmesiyle ilgili işler ticari davaların seyrini etkiler. Nispi ticari davadan doğan hukuki işlemler iki başlık altında incelenmektedir. 1-)Sözleşmeler 2-)Haksız fiil olmak üzere.

3.Ticari Nitelikte Sayılan Davalar: Ticari davaya bakılması için tarafların en az birinin bir tacir ve ticari işletmesiyle alakası olması gerekir. Havale, vedia ve telif hakkı ile ilgili işlemlerin ticari sayılması nedeniyle ticaret hukukuna dahil edilmiştir.

Ticaret hukukunda muhataba alınan tüzel kişiler ve tacirler, ticaret işletmeleri, ticaret işleten dernekler ve vakıflar yaşanabilecek olası durumlara karşı Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde davaları görülmektedir. Ticaret hukuku birçok hukuk dalına göre daha geç bir zamanda ortaya çıkmıştır. Türk Ticaret Kanunu’nda altı dala ayrılan ticaret hukuku, bilgilerin kendini güncel tutması nedeniyle değişikliğe uğramaktadır.

 • Ticari İşletme Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Taşıma Hukuku
 • Deniz Ticareti Hukuku
 • Sigorta Hukuku

Mahkemeye Başvuru  Yapmadan Önce Arabulucuya Yönelinmeli mi?

Ticari anlamda artan anlaşmazlıklar sonucu artan davalara çözüm getirmek amacıyla mahkemece arabulucu tavsiye edilirken 01.01.2019 tarihinde arabulucuya başvurmak zorunlu hale getirilmiştir.

Her hukuk davasında olduğu gibi ticari davalarda da zamanaşımı olmaktadır. Sürecin takibini bırakmayan bir ticari avukattan destek ya da danışmanlık almanız gerekmektedir.

Ticari davalar yeni getirilen arabuluculuk sistemi ile davaların çözülmesine hız kazandırmıştır. Ticari davalarda ticari defterlerin kayıtlarını inceleyen hakimin bilirkişi ve mali müşavirlerden yardım alması nedeniyle davalarda süreler uzamaktadır.

Ticari Davalarda Yargılama

100.000 TL’lik parasal davaların altında olan davalarda basit yargılama tekniği kullanılacağı kararlaştırılmıştır. Ticari bir çözümsüzlükle karşılaşıldığında yapılması gereken hükümler şunlardır:

 • Emredici Hükümler
 • Sözleşme Hükümleri
 • Yedek Ticari Hükümler
 • Ticari Örf Ve Adet
 • Genel Hükümler

Ticari davalarda size destek ve danışmanlık yapacak olan avukat ya da avukatların ticaret hukuku alanında uzman ve güncel bilgilere sahip olacak olması olası davalarda sonuçları sizin lehinize çevirerek ticaret karınıza eksiler eklemeden ticaretinize devam etmenizde oldukça fayda sağlayacaktır.


Hizmetlerimiz Hakkında Sorunuz Mu Var?


Hemen Av. M. Kürşat Kılıç’ı Ara!

Haftaiçi

 • 09:00 – 18:00