İcra Hukuku

Hukuk konusunda hepimizin bilmesi gereken konulardan biri de icra hukukudur. Herkesin başına gelebilecek hukuki olaylardan da bir tanesidir. Önce icra hukukunun tam olarak ne olduğunu bilmemiz gerekir. İcra, borcunuzu ödeyemeyen bir borçlu iseniz, borcunuzun, alacaklı kişinin talebi ve isteği doğrultusunda devletin zoru ile taşınır ya da taşınmaz varlıklarınıza el konularak borcunuzun ödenmesi şeklidir.
Bu konu ile iligilenen hukuk dalı ise icra hukukudur. İcra konusu ile ilgili bir problem yaşıyorsanız, ya alacaklı ya da borçlu kişi isenizAvukat Mehmet Kürşat KILIÇ size bu konuda yardımcı olacaktır

İcra Hukuku alacağımız borcu zor kullanarak almayı yasaklamıştır. Devletin bu alan ile ilgili açtığı hukuk dalı icra hukukudur. İcra hukuku, etkilerini mal varlığı üzerinde kullanmaktadır. İcra hukukunda alacaklı kişi de olsak, borçlu kişi de olsa haklarımız devlet karşısında kesinlikle eşittir. İcra hukuku alacaklı olan kişinin, eğer biz alacaklı kişi isek, bizim talebimiz doğrultusunda başlatılmaktadır.

İcra Hukuku Türleri Nelerdir ? İcra Hukuk Organları Kimlerdir ?

Cüzi Hukuk yani İcra Hukuku iki türe ayrılmaktadır. İcra hukukunda alacaklı olan kişiye borcumuz ne kadar ise devlet bizden o miktarda mal varlığı almaktadır. İcra hukukunda mal varlığımızın tamamı ya da borcumuzdan daha fazlası kesinlikle alınmamaktadır. İcra Hukuku ilamlı icra, ilamsız icra ve rehnin paraya çevrilmesi yolu olarak üç türe ayrılmaktadır. İlam kelimesi mahkemenin kesinleşmiş kararı anlamına gelmektedir. Eğer mahkeme icra talebi ile ilgili karar verdi ise bu ilamlı icra, eğer mahkeme icra talebi ile ilgili henüz kararını vermedi ise bu ilamsız icradır. İcra Hukukunda yardımcı organlar ve asıl organlar olarak ikiye ayrılan organlar vardır. Asıl organlar tamamen icra ile ilgilenen, tek görevleri sadece icra ile ilgilenmek olan kişilerdir. Bu organlar:

– İcra Dairesi

– İcra Mahkemesi

– Yargıtay’ın icra iflas ile ilgili hukuk daireleri olarak üçe ayrılmaktadır.

Asıl vazifesi icra olmayan, yalnızca icra ile ilgili işlere yardım eden organlardır. Bu organlar ise:

– Genel Mahkemeler

– Savcılık/ kolluk

– Müfettişler

– Bölge Adliye Mahkemesi olarak dört türe ayrılmaktadır.

Eğer icra ile ilgili işlem başlatmak istiyorsak İcra Dairesi’ne başvurmamız gerekmektedir. Takip talebimizi İcra Dairesi’ne gidip iletmemiz gerekmektedir. İcra Dairesi takip talebimizi aldıktan sonra borçlu olan kişiye ödeme emri göndermektedir. Eğer borçlu kişi hala ödeme yapmıyor ise İcra Dairesi borçlu kişinin mal varlığına el koyma hakkına sahiptir.

 İcra Dairesi’nin İcra Hukuku Kapsamında Görevleri, Yetkileri ve Yükümlülükleri Nelerdir ?

Eğer bize borçlu olan kişiye icra ile ilgili işlem başlatmak ve borcumuzun bize devletin de yardımı ve destekleri sayesinde ödenmesini istiyorsak İcra Dairesi’ne başvuru talebinde bulunmamız gerekmektedir. İcra Dairesi bu konuda bazı yetkilere sahiptir. İcra Dairesi’nin İcra Hukuku Kapsamında Görevleri şunlardır:

  • Takip talebimizi kabul etmektedir.
  • Borçlu olan kişiye alacaklı kişinin talebi doğrultusunda ödeme emri göndermektedir.
  • Haciz işlemini gerçekleştirmektedir.
  • Hacizli malları satmaktadır.
  • Sıra cetveli düzenlemektedir.
  • Paraları paylaştırmaktadır.
  • -Haciz belgesi düzenlemektedir.

İcra Dairesi’nin görevleri dışında iki adet yetkisi bulunmaktadır. Bu yetkiler takdir yetkisi ve zor kullanma yetkisidir. Zor kullanma yetkisine sahip olan kişi asla alacaklı kişiler olmamalıdır. Yalnızca İcra Dairesi zor kullanma yetkisine sahiptir. İcra Dairesi’nin yükümlülükleri de aynı şekilde ikiye ayrılmaktadır. Olumlu ve olumsuz yüükümlülüklere sahiptir. İcra Dairesi’nin yapması gereken bazı olumlu yükümlülükler bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerden bir tanesi her ne işlem yapıyor olursa olsun İcra Dairesi’nin bu işlem ile ilgili dosya açması gerekmektedir. Mal varlıkları ile ilgili ve yapılan işlemler ile ilgili tutanak tutması gerekmektedir. İcra Dairesi’nin olumlu olarak bir diğer yükümlülüğü borçlu, kişinin yaptığı ödemeyi yani yapılan bütün ödemeleri kabul etmesi gerekmektedir. İcra Dairesi mal haczi yaptığında para ve değerli şeyler var ise (kamyon senedi, araba senedi vs.) bu malları borçlu kişiden almak zorundadır ve bu malları gerekli olan bir yere bırakmak zorundadır. Olumlu yükümlülükleri arasında yer alan maddelerden biri de budur. Olumsuz yükümlülüklerine ise göz atacak olursak en önemlilerinden bir tanesi İcra Dairesi’nin sözleşme yapma yasağı bulunmaktadır. İcra Dairesi personeli olarak yapılan ihaleye katılmak kesinlikle yasaktır. Bir diğer olumsuz yükümlülük iş görme yasağıdır. İcra Dairesi, vazife gereği önüne gelen tüm işleri yapmak zorundadır. Fakat İcra Dairesi personelinin bakmaması gereken dosyalar vardır. İcra Dairesi personelinin kendi dosyasına bakması yasaktır. Kendisi dışında nişanlısın dosyasına, 3. Derece dahili kan bağı olan kişilerin dosyasına ve son olarak kanuni müstahdemi olduğu kişilerin dosyasına bakması olumsuz yükümlülüklerindendir. Bu kişilerin dosyasına bakması yasaktır.

Hizmetlerimiz Hakkında Sorunuz Mu Var?


Hemen Av. M. Kürşat Kılıç’ı Ara!

Haftaiçi

  • 09:00 – 18:00