Şirketler Hukuku – Avukat Mehmet Kürşat KILIÇ

Şirket; iki veya daha fazla kişinin şahsi menfaatlerini ortak bir ekonomi için bir araya getirmesiyle kurulan topluluklardır. Türk Ticaret Kanunu’nda şirketler hakkında kesin bir tanım yapılmamış olsa da Şirketler hukuku, Ticaret hukukunun içerisinde yer alan kanunlar bütünüdür.

sirketler–hukuku-avukat-mehmet-kursat-kilic

Bir topluluğun şirket olarak adlandırılması için bazı unsurların olması gerekir. Bu unsurlar arasında şunlar bulunur.
Kişi
Sözleşme
Sermaye
Ortak amaç
Ortak amaç için çaba

Ticari imkanı olan ve her biri ayrı tüzel kişiliğe sahip olan aynı zamanda tacir olan bireylerin çeşitli sebeplerle ortak çıkarlar doğrultusunda hareket etmek için bir araya gelmişken yaşanabilecek her türlü anlaşmazlık ve uzlaşamama durumunda Şirketler Hukuku kanunlarına başvuru yapıp karşı tarafla bir antlaşmaya varabilirsiniz. Anlaşma sağlamak için Şirketler Hukuku davalarına bakan Asli Ticari Mahkemeler hakkında bir uzman avukata danışıp destek almalısınızdır. Çeşitli davalarda olumlu sonuçlar yakalayarak müvekkilerine güven aşılayan Av. Mehmet Kürşat Kılıç, Şirketler Hukuku davasında da uzman ve davalara hakim bir avukattır. Şirket kurmada, ortaklık yapmak istediğinizde ya da şirket ortaklığınızı sonlandırmaya karar verdiğinizde gerekli iletişim yollarından diyolağa geçebilir ve danışmanlık sonrası davalarınızda destek alabilirsiniz.

ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI

Şirketler Hukuku, birden fazla davaya bakmakla birlikte davaların çeşitli muhataplarına göre farklı gruplara ayrılmıştır.

  • Tüzel Kişiliğinin Olup Olmamasına Göre
  • Şahıs Şirketi Sermaye Şirketi Olmasına Göre
  • Sermaye Yapılarına Göre
  • Şirket Alacaklılarına Karşı Ortakların Sorumluluğuna Göre

-Tüzel Kişiliği Olan Şirketler

Ticari faaliyet gösteren şirketler tüzel kişiliğe sahip şirketledir. Şirketlerin tüzel olup olmaması şirket ve şirket ortaklarına farklı hükümler doğurur. Ticaret şirketleri tüzel kişiliğini verilecek olan ticaret sicil tescille kazanmaktadır. Bu şirketlere tüzel kişilikleri verilmeden önce adi şirket konumunda ve tacir kişilerdir. Tüzel kişiliğe sahip olan şirketler şunlardır:

  • Kolektif Şirket
  • Komandit Şirket
  • Anonim Şirket
  • Limitet Şirket

-KOLEKTİF ŞİRKET

Tüzel kişiliğe sahip ticari bir işletmeyi ticari unvan adı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler tarafından kurulan ve ortaklara herhangi bir mesüliyet barındırmayan şahsi şirket türüdür. Adi şirkete dair birçok hükmü barındırıyor olsa bile tüzel kişiliği nedeniyle farklıdır. Kolektif şirket unsurları şunlardır:

-Ticari bir işletme işletmek

-Tüzel kişilik

-Ticaret unvanına sahip olma

-Sermaye

-Kişi

-ANONİM ŞİRKET

Esas sermayesi belirli ve paylarla bölünmüş olan ve bir unvana sahip şirketlerdir. Borçlarından dolayı yalnızca mal varlığından sorumludur. Unsurları şunlardır:

-Ticari unvan

-Sermaye

-Tüzel kişiliğin bulunması

-Ortakların sınırlı sorumlu olması

-Konu ve amaç

-Kişi sayısı

-LİMİTET ŞİRKETİ

Bir sermaye şirketi olarak da adlandırılan şirkette kişi sayısı az olsa da ortaklığı sonlandırmak istenmesi durumunda ağır şartlarından dolayı bir şahıs şirketi olmaya daha yakındır. Yüksek sermayeli şirketler daha çok anonim şirket olarak adlandırılırken düşük sermayeli şirketler limitet şirket olmayı tercih etmektedirler. Unsurları:

-Ortak sayısı

-Ticari unvan

-Sermaye

-Sözleşme

-Konu

-KOMANDİT ŞİRKET

Ticari bir işletmeyi ticari  unvanla yönetirken ortaklardan biri ya da birkaçının sınırları bulunmazken diğer ortakların sorumlulukları sınırlıdır. Komondite, sorumluluğu sınırlı olmayan ortak, komonditer ise orumluluğu sınırlı olan ortak olarak adlandırılmaktadır. Unsurları:

-Ticari bir işletme işletmek

-Ticari unvanı kullanmak

-İki ayrı ortak bulunması

-Kuruluş

-Tüzel kişiliğin bulunması

ŞİRKETLERİN DENETİMİ

İki veya da daha fazla kişinin tüzel olması ya da olmaması durumunda belirli zaman aralıklarında faaliyetleri hakkında ilgili kişiler tarafından dosya işleyişi, vergi durumu, haksız rekabet gibi durumlarda denetlemeler yapılır. Bu denetlemeler şirketler arasında farklılık göstermektedir.

-Adi şirketlerde denetimi tüm ortaklar yapar.

-Kolektif şirketlerde denetimleri yine tüm ortaklar tarafından yapılabilmektedir.

-Komandit şirketlerin denetiminde komanditeler yapar. Olağanüstü durumlarda mahkemelere başvurulur.

-Anonim şirketlerin denetlenmesinde denetim kurulu ve denetçiler rol oynar.

-Limitet şirketlerin denetimi ise ortak sayısı yirmiden fazla ise bir denetçi atanır eğer ortak sayısı yirmiden az ise şirket ortaklarının tümü denetleme işini yapabilir.

ŞİRKETLERİN YÖNETİMİ

Gösterdikleri faaliyet ve kuruluş amacı birbirinden farklı olan şirketlerin yönetimi de denetlenmeleri gibi bazen benzerlik gösterse de birbirinden farklıdır.

-Adi şirketlerde yönetimde aksine yer verilmemiş ise tüm ortaklar yönetici konumundadır.

-Kolektif şirketlerde tüm ortaklar yönetimde söz sahibi iken oy birliğine de başvurulur.

-Komandit şirketlerde yönetim komanditere aittir ve olağanüstü durumlarda komanditerler oy kullanır.

-Anonim şirketlerde yönetimde yönetim kurulu görev almaktadır.

-Limitet şirketlerde müdürler yönetimde söz sahibidir.

Şirketler hukuku konusunda detaylı bilgi ve uzman bir kişinin deneyimden yaralanacak olmanız kuracağınız şirket, ortak bir birleşimden yaralanmak istediğiniz de ya da ortak olduğunuz şirketten ayrılmak istediğinizde hukuki yollara yönelmek sizi karlı çıkaracaktır. Geniş bir alanı kapsayan şirketler hukuku, ticari işlemlerin düzenlenmesi ve ticari faaliyetlerin devamlılığı ve taraflar arasındaki ilişkiyi sağlamlaştırmada etkin bir paya sahiptir. Olası olumsuzluklara karşı alınacak önlemler için ticari işlem ve işletmeleri güncel olarak takip eden bir uzman kişi ya da avukattan faydalanmak size karlı bir dönüş sağlayacaktır.

-ADİ ŞİRKET

İki gerçek kişinin veya tüzel kişinin mallarını ve sermayelerini ortak bir amaç için bir araya getirilmesi için imzaladıkları sözleşmeye adi şirket denir. Adi şirketlere, ticari kanunun hükümleri uygulanmaz. Adi şirketlerde tüzel kişilik olmadığından hak ve mal varlığına sahip değillerdir. Tüzel kişiliği olmayan adi şirketler, dava sırasında davacı ya da davalı konumunda bulunmaz. Ortakları mahkemede temsil edecek kişi ortakların oy birliğine göre seçilmektedir. Tacir sıfatına sahip olmamakla irlikte bu şirketlerden istifa istenemez. Tüm ortaklar tacir  sayıldığından tüm ortakların istifası istenebilir. Adi şirketler tacir ve tüzel kişiliği olmadığı için ticaret unvanı kullanamazlar.

Adi şirketler, Şirketler Hukuku kapsamında değil Borçlar Kanunu’nda incelenmektedir.


Hizmetlerimiz Hakkında Sorunuz Mu Var?


Hemen Av. M. Kürşat Kılıç’ı Ara!

Haftaiçi

  • 09:00 – 18:00