Nafaka Ödememe Şikayet Dilekçesi

Sizlere nafaka ödememe şikayet dilekçesini paylaşıyoruz. Sizler de nafaka şikayet dilekçesi veya nafaka ödememe şikayet dilekçesi şeklinde arama yapıyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Faydalı olması dileklerimizle.

KONYA NÖBETÇİ  İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI)               :1-…………….  (TC: ……………) Adres: …………………………… 2– …………………. TC:…………….. adına velayeten …………………(TC: …………………………) Adres: ………………………………  
ŞÜPHELİ (BORÇLU)  :………………………. (Tc. No: ………………………) Adres:……………………………………  
KONU:Nafakanın ödenmesine ilişkin mahkeme kararına uymayan borçlunun cezalandırılması istemidir.  

AÇIKLAMALAR   :


1- KONYA ………….. Aile Mahkemesi’ nin ………………. Esas sayılı dosyasının ……………….. tarihli ara kararı uyarınca borçlunun, tarafıma …………….  dava tarihi olan …………..’den itibaren aylık …………. tedbir nafakası ödenmesine, müşterek çocuk……………….. için ………….. tarihli duruşma zaptının ……………. nolu kararı ile dava tarihi olan ……………’den itibaren ………….. TL tedbir nafakası ödenmesine karar verilmiştir. Böylece davalı …………….in dava tarihi itibari ile tarafım ve müşterek çocuğumuz için …………. tarihi itibari ile aylık toplam ……………… TL tedbir nafakası ödemesine hükmedilmiştir.

2- Nafaka borcunu  ödemeyen borçlu sanık hakkında  ………….. tarihinde KONYA ………… İcra Müdürlüğü …………….. E. Sayılı dosyası üzerinden birikmiş nafaka borcu ile birlikte devam eden her ay için aylık …………….. TL üzerinden nafaka borcunun tahsiline ilişkin icra takibi başlatılmıştır. İcra emri borçlu asil …………………’e ………… tarihinde ve borçlu vekili Av. …………………..’e …………….. tarihinde tebliğ edilmiş ve takip kesinleşmiştir.

3-2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun, 5358 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15. Maddesi ile değişik  “Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası” başlıklı 344. Maddesinde;

“Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.” Düzenlemesi yer almaktadır.

5- Borçlu, takip tarihi olan …………. tarihinden bu yana birikmiş ve işleyen nafakalara ilişkin hiçbir ödeme yapmamıştır. Bu sebeple nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen şüpheli (borçlu), kanunun açık hükmünü ihlal etmektedir. Şüphelinin cezalandırılması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER:

1) KONYA ……… Aile Mahkemesi’ nin ………… E.Sayılı dosyasının ………………. tarihli ara kararı,    KONYA ……… Aile Mahkemesi’ nin ……………. E.Sayılı dosyasının ……………… tarihli duruşma tutanağı

2) KONYA ………… İcra Müdürlüğü …………. E. Sayılı dosyası, tanık beyanları ve sair deliller.

HUKUKİ SEBEP               : İ.İ.K. 344 ve ilgili mevzuat.


NETİCE VE TALEP         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle suçu sabit olan şüpheli-borçlunun cezalandırılmasını, vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesini vekaleten talep ederiz. ………/…………/…….

    Şikayetçi

Sizlerin de Konya’da nafaka ile alakalı bir probleminiz varsa ve avukat arıyorsanız bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Similar Posts

One Comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir