Zorlama Hapsine İtiraz Dilekçe Örneği

Zorlama Hapsine İtiraz Dilekçe Örneğini sizler için Av. M. Kürşat Kılıç hazırlamıştır. Ancak önemle belirtmeliyiz ki her dilekçeniz de olduğu gibi bu dilekçeyi de bir konya avukat la birlikte hazırlamanızı önemle tavsiye ederiz.

zorlama-hapsine-itiraz
zorlama-hapsine-itiraz-dilekce

Zorlama Hapsine İtiraz Dilekçesi

KONYA 2. AİLE MAHKEMESİNE

Gönderilmek Üzere

KONYA 1. AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO                        : 2023/……… D.İş

KARAR NO                        : 2023/………

KARARA İTİRAZ

EDEN                                   : AD SOYAD (TC KİMLİK NUMARASI )

Çaybaşı Mah. Furgandede Cad. No:48/304 Meram/Konya

VEKİLİ                                 : Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

Çaybaşı Mah. Furgandede Cad. No:48/304 Meram/Konya

KONU                                 : Konya 1. Aile Mahkemesi’nin 2023/……..  D.İş, 2023/……….  Karar sayılı ve ……/……/2023 tarihli 6284 sayılı kanun gereğince 3 gün zorlama hapsi kararına karşı itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR                 :

Konya 1. Aile Mahkemesi’nin 2023/……..  D.İş, 2023/……….  Karar sayılı ve ……/……/2023 tarihli kararı ile hakkında tedbir uygulanmasına karar verilen müvekkilin, bu tedbire aykırı hareket ettiği gerekçesiyle takdiren 3 gün süreyle zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verilmiştir. Konya 1. Aile Mahkemesince verilen karar hukuka aykırı olduğundan tarafımızca itiraz etme zorunluluğu hasıl olmuştur ve süresi içerisinde itirazlarımızı sunuyoruz.  Şöyle ki;

(Bu kısma itiraz nedenleri yazılmalıdır)

Müvekkilin böyle bir ihlal kastı yoktur. Taraflar boşanma aşamasında olduklarından aralarındaki husumete binaen şikayetçi olmuşlardır. Dolayısıyla böyle bir kast olmadan, tanık delili ile ispatlandığı halde bu şekilde bir zorlama hapsi kararı verilmesi ve müvekkilin kapalı ceza evine girecek olması hukuka, hakkaniyete ve vicdana aykırıdır ve itirazlarımız doğrultusunda kaldırılması gerekmektedir.

Neticeten bütün bu hususlar gereğince Konya 1. Aile Mahkemesi’nin 2023/……..  D.İş, 2023/……….  Karar sayılı ve ……/……/2023 tarihli 6284 sayılı kanun gereğince 3 gün zorlama hapsi kararının itirazlarıız doğrultusunda  kaldırılmasını  bilvekale talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER        : 6284 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat.

DELİLLER                           : Tanık ve Her Türlü Yasal Delil.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle,

Konya 1. Aile Mahkemesi’nin 2023/……..  D.İş, 2023/……….  Karar sayılı ve ……/……/2023 tarihli kararın 6284 Sayılı Kanun gereğince 3 gün zorlama hapsine karşı İTİRAZLARIMIZIN KABUL EDİLEREK söz konusu kararın KALDIRILMASINI bilvekale talep ederiz. …./……/2023

İTİRAZ EDEN VEKİLİ

Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

Sizlerin de konya boşanma avukatı veya konya ceza avukatı na ile ilgilenen bir avukata ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Hizmetlerimiz Hakkında Sorunuz Mu Var?


Hemen Av. M. Kürşat Kılıç’ı Ara!

Haftaiçi

  • 09:00 – 18:00