İdare Hukuku & İdari Davalar – Avukat Mehmet Kürşat KILIÇ

konya-idari-dava-avukati

İdare Hukuku & İdari Davalar – Avukat Mehmet Kürşat KILIÇ

İlk derece mahkemesi ne demek?
Dava konusu edeceğimiz uyuşmazlıkla ilgili olarak davayı ilk açacağımız mahkemeye denir. İdari yargıda ilk derece mahkemesi idare mahkemesidir. Bölge idare mahkemeleri kanunun madde 5 uyarınca ilk derece mahkemesi olarak Danıştay veya Vergi dairelerinin görevine giren davalar dışında iptal ve tam yargı davalarını çözümler. Kural olarak ilk derece mahkemeleri idare mahkemeleridir. Bazen Danıştay ilk derece mahkemesi olabilir. Hangi davalarda Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olacağı Danıştay Kanun’u madde 24 saymıştır. Biz bu yazımızda temel bilgileri vereceğiz fakat ayrıntılı bilgi ve yaşadığınız mağduriyet sonucu başvurabileceğiniz hukuki yolları sormak için muhakkak Konya idari dava avukatı ile iletişime geçiniz.

Peki idare hukuku nedir? İdari fonksiyon, yasama, yürütme ve yargı organlarının devletin, toplumsal ihtiyaçları karşılamak için yürüttüğü kamusal faaliyetlerdir. Temel amacı kamu yararını gerçekleştirmektir.

Daha detaylı bir anlatım ile idare hukuku , idare hukukunun konusunu devlet idaresi oluşturur. Bir devlette belli başlı üç fonksiyon vardır; yargı,yasama ve yürütme. Bu fonksiyoları yerine getirmek için devlet, üç tür yetkiye sahiptir ; yasama yetkisi, yürütme yetkisi, yargı yetkisi Bu fonksiyonları kulanabilmek içinde organlara gereksinimi vardır bunlar;yasama organı yargı organı ve yürütme organıdır.

İdari işlemler nelerdir?

İdari işlemler, idarenin tek taraflı yaptığı icrai niteliği olan ve hukuka uygunluk karinesinden faydalanan tasarruflardır. İdari işlemin tek yanlı olması şu demektir, tek yanlı işlemlerin özelliği muhatabı olan kişilerin rızalarını ve irade beyanlarını dikkate almadan zorla kendilerinin uygulanmasıdır. İdari işlemlerin icrai olması idarenin iradesini tek yanlı açıklama yoluyla mevcut hukuk düzeninde etkiler yaratmasıdır. İdari işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden faydalanması ise idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açık olmasıdır. Bu kuralın istisnaları tabi ki vardır.   

Bu uygulamalar esnasında idarenin eylemlerinden mağduriyet yaşayabilirsiniz. İdarenin eylemlerinden mağduriyet yaşamanız halinde muhakkak bir  avukatla iletişime geçmelisiniz. 

İdari Yargı nedir?

Hukuk devleti ilkesinin bir gereği olan idarenin yargısal denetimi ile görevli mahkemeler idari yargı düzenini meydana getirirler. Kişiler ile idare arasında çıkan ve uyuşmazlıkları çözümlemekle görevli idare ve vergi mahkemelerinden oluşur. Bu mahkeme kararlarını son inceleme mercii kural olarak Danıştaydır. Danıştay, bazı idari davalara ve vergi davalarına ilk derece mahkemesi olarak bakar.

İdarenin eylemleriden dolayı mağduriyete uğradığınızı düşünüyorsanız Av. Mehmet Kürşat KILIÇ ile iletişime geçebilirsiniz.

Son derece mahkemesi nedir?

Bir üst merciiye fiilen veya hukuken başvurma imkanımız yoksa. Nasıl fiilen veya hukuken? Örneğin Danıştay idari yargı merciinin en üst merciidir. Bu durumda o davalarda  hukuken Danıştay son yargı merciidir. Bazen kanun örneğin 7000TL altında idare mahkemesinin verdiği karar için üst merciiye başvuramazsın bu durumda idare mahkemesi ilk ve son mercii olur.  İlk ve son mercilerin bilinmesi başvuru için önemlidir lütfen bir  avukata  başvurunuz.

Ara Karar nedir ?

Dava dosyasından mahkemenin çekmediği kararlar ara kararlardır. Yani mahkeme kararından sonra davayı görmeye devam etmektedir. Fakat bu kararlar davanın görülmesine ilişkin olarak vermiş olduğu ama dava dosyasından elini çekmesini gerektirmeyecek nitelikte kararlar olmalıdır. Mesela davayı görüşürken davaya ilişkin bilirkişi atamasına karar veriyor. Bilirkişi ataması demek mahkemenin davayı bitirdiği anlamına gelmemektedir. Bunlar davanın daha iyi görülmesine ilişkin verilen kararlardır. Ya da mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verebilir. Bu kararların hiçbiri davayı sonlandırmaya yönelik kararlar değildir. İdare mahkemesinin verdiği kararlar hakkında mutlaka bir avukat ile görüşünüz.

Nihai ve kesin karar nedir?

Nihai karar mahkemenin dava dosyasını sonlandırmasına sebep olan kararlardır. Kesin kararlar ise Mahkeme kararına karşı herhangi  bir merciiye ya da herhangi bir kanun yoluna başvuramıyorsak o kesin karardır. İdari davalar ile ilgili mağduriyetiniz veya sorularınız olursa avukat olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Hizmetlerimiz Hakkında Sorunuz Mu Var?


Hemen Av. M. Kürşat Kılıç’ı Ara!

Haftaiçi

  • 09:00 – 18:00