Hasar Tespitine İtiraz Dilekçe Örneği

Hasar tespitine itiraz dilekçesi, bir aracın veya taşınmazın hasar tespit tutanağına yapılan itirazı içeren bir belgedir. Bu dilekçe, hasar tespiti sonucunda ödenen tazminatın miktarı veya hasar tespitinin doğruluğu gibi konularda itiraz edilmesi durumunda hazırlanabilir.

hasar-tespitine-itiraz-dilekce-ornegi

Hasar Tespitine İtiraz Dilekçesi Örneği:

NURDAĞI KAYMAKAMLIĞI’NA

İTİRAZ EDEN                     : ADI – SOYADI (TC KİMLİK NUMARASI )

                                            ADRESİ : ….. Mah. …. Cad. ….. Sok. No:…. Nurdağı/Gaziantep

KONU                                 : Hasar Tespitine İtirazlarımdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

06.02.2023 günü meydana gelen, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş Pazarcık Depreminde, “Gaziantep İli  Nurdağı İlçesi …… Ada ….. Parselde” ve  “….. Mah. …. Cad. ….. Sok. No:…. Nurdağı/Gaziantep ” Adresinde bulunan  ikamet ettiğim evim “Az Hasarlı” olarak tespit edildiğini e-devlet üzerinden öğrendim. Ancak bu tespit gerçekdışıdır ve İTİRAZ EDİYORUM.  

Evimin bütün duvarları yıkılmış, kolonları çatlamıştır. Herhangi bir inceleme yapılmadan, binanın içine dahi girilmeden,  yapılan işbu az hasarlı tespit hukuka aykırıdır. Evime yakından bakıldığında veya içine girildiğinde içerisinde yaşanılmasının mümkün olmadığı aşikardır.  Bu nedenle “az hasarlı” olarak yapılan bu tespite itiraz etme zaruriyeti hasıl olmuştur.

Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle, süresi içerisinde yapmış olduğum İTİRAZIMIN KABULÜ ile, itirazlarım doğrultusunda yeniden tespit yapılarak; evimin AĞIR HASARLI olarak tespit edilmesini saygılarımla arz ederim. ……../………/2023

                                                                                                                                     İTİRAZ EDEN

                                                                                                                                     AD-SOYAD

EK-1 Kimlik Fotokopisi

EK-2 Evin Fotoğrafları

Sizlerin de hasar tespitine itiraz ve diğer tüm hukuki konularda bir avukata ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.