tehdit-sucu-sikayet-dilekcesi-ornegi

TEHDİT SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2024

TEHDİT SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Tehdit suçu şikayet dilekçesi örneğini sizlerle paylaşıyoruz. Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde düzenlenmiştir. Dilekçe içerisinde kanun metni yer almaktadır. Sizlerinde tehdit suçu ile ilgili bir avukata ihtiyacınız var ise bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

KONYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ                     :  ……………….. …………….. ( TC: ………………………… )

                                    Adres :

VEKİLİ                            : Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

                                    Çaybaşı Mah. Furgandede Cad. No:48/304 Meram/Konya

ŞÜPHELİ                 : ………………… ………………….

SUÇ                       : Tehdit (TCK 106)

AÇIKLAMALAR                   :

Şüpheli, müvekkilimiz ……………….. karşı …./……/2024 tarihinde twitter(x) adlı sosyal medya platformu üzerinden “…………………………….” Şeklinde tehdit suçu işlemiştir. (Ek-1 Tweet ekran görüntüsü ) ( bu kısma hangi platform üzerinden yapıldıysa onu yazabilirsiniz. ) (Yüz yüze yapılması halinde tanıklar dahil diğer hukuka uygun delillerinizi ekleyebilirsiniz )

Türk Ceza Kanunu’nun 106. Maddesi :

1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin; a) Silahla, b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur (3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.” Şeklindedir.

Şüpheli de 106. Madde uyarınca müvekkile karşı tehdit suçunu işlemiştir.

 Şüphelinin twitter profilinin adresi

” https://x.com/……….. ” şeklindedir. Şüphelinin profil ekran görüntüsünü de ekte sunuyoruz. (EK-2)

 Tehdit Tweetinin URL adresi

” https://x.com/………..  ”  şeklindedir

** TEHDİT SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ*

tehdit-sucu-sikayet-dilekcesi-ornegi

Şüphelinin kimlik bilgileri tarafımızca tespit edilememiştir. Şüphelinin url adreslerinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderilerek, şüphelinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesini bilvekale talep ediyoruz.  ( Bu kısımda toplanmasını istediğiniz delillerin savcılık aracılığıyla toplanması için taleplerinizi yazabilirsiniz )

Kimlik tespitinin ardından, müvekkili tedhit eden şüpheliden şikayetçi olduğumuzu beyan eder,  TCK’nın 106.  Maddesi uyarınca şüphelinin cezalandırılmasını bilvekale talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER                : TCK. ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                                : Tehdit tweet ekran görüntüleri, İlgili internet Adresleri, Twitter  kayıtları, ve her türlü yasal delail.

SONUÇ VE İSTEM                   :

Yukarıda izah edilen nedenler ve savcılığınızca re’sen tespit edilecek nedenlerden ötürü;

Şüpheli hakkında tahkikat yapılmak suretiyle TCK’nın 106. Maddesi  uyarınca cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini bilvekale talep ederiz. …../……/2024

Müşteki Vekili       Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

Sizlerinde tehdit suçu ile ilgili bir avukata ihtiyacınız var ise bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir