konya avukat

GSM ŞİRKETİ, KOTA AŞIMI HALİNDE ABONEYİ BİLGİLENDİRMEK ZORUNDADIR.

Yargıtay 3.Hukuk Dairesi Esas N:2016/13926 Karar N:2017/9234 sy ilamına göre GSM şirketi, kota aşımı halinde aboneyi bilgilendirmekle yükümlüdür. Davacı … ile davalı … İletişim Hizm.A.Ş. aralarındaki istirdat davasına dair ….. 1.Tüketici Mahkemesinden verilen 19/06/2014 günlü… Daha fazlasını oku »GSM ŞİRKETİ, KOTA AŞIMI HALİNDE ABONEYİ BİLGİLENDİRMEK ZORUNDADIR.

BAŞKASININ YERİNE RIZASIYLA İMZA ATMAK SUÇ MUDUR ??

Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2020/7078 E. , 2021/4923 K. Sayılı kararına göre zarar verme iradesi olmadığından, rıza dahilinde atılan imzanın, sahtecilik kastının olmadığından beraatine karar verilmesi gerekmektedir.