Süre Tutum Dilekçesi Örneği

KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

KONYA ………… AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO                         : 2021/………. E.

İSTİNAF EDEN

SANIK                                 :………………. …………………..

VEKİLİ                                   :Av. Mehmet Kürşat KILIÇ                                                                                Aşkan Mah. Elbasan Sok. No:30/2 Meram Konya

KONU                                 :KONYA …………… Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2021/……….. E. sayılı dosyasında verilen ……../……………./2021 tarihli, müvekkil sanık ……….   …………..’ın mahkumiyetine ilişkin usul ve yasaya aykırı olan kararın KALDIRILMASI istemini  içerir istinaf süre tutum dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR   :

                Yerel mahkemenin …../……./2021 tarihinde yapılan duruşmasında müvekkil sanık ……..   …………hakkında verilen karar dosya kapsamı ve mevcut delil durumuyla çelişkili ve hukuka aykırı bir şekilde Türk Ceza Kanunu’nun …… maddesi ….. fıkrası gereğince  ………. ………..  ve Türk Ceza Kanunu’nun …… maddesi ….. fıkrası gereğince ……… ……….. ……….. suçlarından mahkumiyetine ilişkin karar verilmiştir. Ancak ……… ……….. ve ……… ……….. suçlarının unsurları oluşmamıştır. Ek olarak mahkeme eksik araştırma yaparak hüküm kurmuştur. Müvekkilin üzerine atılı tüm suçlardan beraat etmesi gerekirken, mahkumiyet kararı verilmesi hukuka aykırıdır.  Bu nedenle hukuka ve usüle aykırı kararı istinaf ettiğimizi bildirir, mahkumiyet kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasını,  müvekkilin beraatine karar verilmesini bilvekale talep ederiz.

                NETİCE-İ TALEP :  Gerekçeli istinaf dilekçemizi ancak mahkemenin gerekçeli kararı tarafımıza tebliğ edildiğinde sunacağımızdan, hukuka ve usüle aykırı kararı İSTİNAF ETTİĞİMİZİ, mahkumiyet kararının istinaf incelemesi neticesinde KALDIRILMASINI,  MÜVEKKİLİN BERAATİNE KARAR VERİLMESİNİ talep ettiğimizi bildirir, gerekçeli istinaf dilekçesi verme hakkımızın  saklı tutulması kaydıyla gerekçeli kararın vekil olarak tarafımıza  tebliğini bilvekale  talep ederiz. …../……./2021   

Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

“Süre Tutum Dilekçesi Örneği” hakkında 4 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir