Memur nedir? Mevcut kuruluş biçimine bakılmadan , devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esasları uyarınca yürütülen asli ve devamlı kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilen kişiler,  memur sayılırlar. Memuriyet ile ilgili hukuki bir sorun yaşıyorsanız  bir avukattan yardım almanızı öneririz.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI (İDARİ SORUŞTURMA)

Av. Mehmet Kürşat Ofisi

Disiplin suçu, en genel anlamıyla, özel bir yükümlülükle kamusal makamlara bağlı olan kimselerin bu yükümlülüklerini ihlal etmesidir. Disiplin hukukunun temel ilkeleri

  1. Yasallık ilkesi
  2. Ölçülülük ilkesi
  3. Savunmasız ceza olmaz ilkesi(Kanuna göre, memura savunma yapması için en az yedi günlük bir süre tanınması gerekir).
  4. Bir disiplin suçundan dolayı aynı idarece yalnızca tek bir disiplin cezası verilmesini ifade eden ya da “teklik (tek eyleme tek ceza)” ilkesi
  5. Gizlilik ilkesi
  6. Hak arama yollarının gösterilmesi ilkesi
  7. Geçmişe yürümezlik ilkesi Disiplin cezası türleri

Disiplin soruşturması ile ilgili bir mağduriyetiniz meydan geldiğinde lütfen bir avukat ile iletişime geçiniz.

Memurların hakları, yükümlülükleri ve yasakları vardır. Hakları; Uygulamayı isteme hakkı, Güvence hakkı, Hizmet hakkı, Aylık(maaş) hakkı, İstifa hakkı, yolluk isteme hakkı ,emeklilik hakkı, müracaat, şikayet ve dava açma hakkı, sendika kurma hakkı, izin hakkı(yıllık izin hakkı, sağlık izni, mazeret izni, mazeret izni(doğum, ölüm, babalık, süt izni, evlilik izni gibi), hastalık ve refakat izni, aylıksız izin gibi). Haklarınızın idare tarafından  ihlal olduğunu düşünüyorsanız lütfen bir avukat ile iletişime geçiniz.

Yükümlülükleri; Sadakat yükümlülüğü, tarafsızlık ve devlete bağlılık yükümlülüğü, davranış ve işbirliği yükümlülüğü, amir olmanın gerekliliklerini ifa etme yükümlülüğü, hiyerarşik üste bağlı olma yükümlülüğü, dikkat ve özen yükümlülüğü, verdiği zararları giderme yükümlülüğü, mal bildirimi yükümlülüğü, resmi Belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve İadesi yükümlülüğü, hizmeti şahsen ve kesintisiz olarak görme yükümlülüğü. Yükümlülüklerinizi yerine getirdiğinizi yine de mağduriyet yaşadığınızı düşünüyorsanız bir avukat  ile görüşmenizi öneririz.

Yasakları; ikinci görev alma yasağı, grev yasağı, ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı, hediye alma ve menfaat temin etme yasağı, gizli bilgileri açıklama yasağı, denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı, basma bilgi veya demeç vermeme yükümlülüğü, siyasi faaliyette bulunma ve siyasi partilere girme yasağı, ayrımcılık yasağı, bölücü ve yıkıcı faaliyetlerde bulunma yasağı, ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağı. Memur davaları ile ilgili bir sorununuz yada mağduriyetiniz olursa bir avukat olan bizler ile iletişime geçebilirsiniz.