İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

KONYA …… İCRA DAİRESİNE

DOSYA NO                          :…………….

İTİRAZ EDEN

(BORÇLU)                             : AD – SOYAD YAZINIZ  (TC:………………………)

                                               ADRES: BURAYA ADRESİNİZİ YAZINIZ

ALACAKLI                            : …………………………………………………..(TC KİMLİK VEYA VERGİ NO )

VEKİLİ                                   : Av. ………………………………………

TEBLİĞ TARİHİ                   : ………………..BURAYA TEBELLÜĞ ETTİĞİNİZ TARİHİ YAZINIZ

KONUSU                             : Ödeme Emrine, Borca, Faizine ve Her Türlü Ferilerine Karşı İtirazlarımdan            İbarettir.

AÇIKLAMALAR :

                Müdürlüğünüzün ………………. Esas sayılı takip dosyası ile aleyhime  yapılmış  olan  takip İle    ödeme  emrini ………………. tarihinde tebellüğ ettim. İlgili  borca   yasal  süresi  içerisinde açıkça itiraz ediyorum.  İlgili borç hukuka aykırıdır. Böyle bir borcum yoktur Bu sebeple ödeme emrine, borca, asıl alacağa, işlemiş ve işleyecek faizine, faiz oranına, KDV’sine, gecikme zammına ve her türlü ferilerine açıkça itiraz ediyorum ve takibin durdurulmasını talep ediyorum.

SONUÇ VE TALEP            : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle,

Aleyhime yapılan icra takibi ile ilgili olarak,   ödeme emrine, borca, asıl alacağa, işlemiş ve işleyecek faizine, KDV’sine, gecikme zammına ve her türlü ferilerine açıkça İTİRAZ EDİYORUM, İTİRAZIMIN KABULÜ İLE,  yapmış olduğum itiraz dikkate alınarak aleyhime yapılan icra takibi hakkında DURDURMA KARARI verilmesini saygıyla talep ederim  ……./……./.2021

İtiraz Eden

……………………….          

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir