İdari Dava Avukatı

Konya idari dava avukatı, idare hukuku ve idari yargı alanında deneyimli bilgili ve hukuki olarak mağduriyetlerinizin giderilmesinde yardımcı olacak kişidir.

idari-dava-avukati

İlk derece mahkemesi ne demek?

Dava konusu edeceğimiz uyuşmazlıkla ilgili olarak davayı ilk açacağımız mahkemeye denir. İdari yargıda ilk derece mahkemesi idare mahkemesidir. Bölge idare mahkemeleri kanunun madde 5 uyarınca ilk derece mahkemesi olarak Danıştay veya Vergi dairelerinin görevine giren davalar dışında iptal ve tam yargı davalarını çözümler. Kural olarak ilk derece mahkemeleri idare mahkemeleridir. Bazen Danıştay ilk derece mahkemesi olabilir. Hangi davalarda Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olacağı Danıştay Kanun’u madde 24 saymıştır. Biz bu yazımızda temel bilgileri vereceğiz fakat ayrıntılı bilgi ve yaşadığınız mağduriyet sonucu başvurabileceğiniz hukuki yolları sormak için muhakkak Konya idari dava avukatı ile iletişime geçiniz.

Son derece mahkemesi nedir?

Bir üst merciiye fiilen veya hukuken başvurma imkanımız yoksa. Nasıl fiilen veya hukuken? Örneğin Danıştay idari yargı merciinin en üst merciidir. Bu durumda o davalarda  hukuken Danıştay son yargı merciidir. Bazen kanun örneğin 7000TL altında idare mahkemesinin verdiği karar için üst merciiye başvuramazsın bu durumda idare mahkemesi ilk ve son mercii olur.  İlk ve son mercilerin bilinmesi başvuru için önemlidir lütfen bir Konya idari dava avukatı na başvurunuz.

Ara Karar nedir ?

Dava dosyasından mahkemenin çekmediği kararlar ara kararlardır. Yani mahkeme kararından sonra davayı görmeye devam etmektedir. Fakat bu kararlar davanın görülmesine ilişkin olarak vermiş olduğu ama dava dosyasından elini çekmesini gerektirmeyecek nitelikte kararlar olmalıdır. Mesela davayı görüşürken davaya ilişkin bilirkişi atamasına karar veriyor. Bilirkişi ataması demek mahkemenin davayı bitirdiği anlamına gelmemektedir. Bunlar davanın daha iyi görülmesine ilişkin verilen kararlardır. Ya da mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verebilir. Bu kararların hiçbiri davayı sonlandırmaya yönelik kararlar değildir. İdare mahkemesinin verdiği kararlar hakkında mutlaka bir Konya idari dava avukatı ile görüşünüz.

Nihai ve kesin karar nedir?

Nihai karar mahkemenin dava dosyasını sonlandırmasına sebep olan kararlardır. Kesin kararlar ise Mahkeme kararına karşı herhangi  bir merciiye ya da herhangi bir kanun yoluna başvuramıyorsak o kesin karardır. İdari davalar ile ilgili mağduriyetiniz veya sorularınız olursa Konya idari dava avukatı olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.