Ceza Hukuku – Avukat Mehmet Kürşat KILIÇ

Ceza hukuku, birçok insanın karşılaşabileceği ciddi sorunlarla dolu bir alandır. İnsanların bu alanda kendilerini savunmaları gerektiğinde, avukatlar önemli bir role sahiptir.

Öncelikle belirtmemizde fayda var ki kanunen “konya ceza avukatı”, “konya ceza avukatları”  veya “ceza avukatı” gibi bir kavram bulunmamaktadır. Ancak halk arasında yaygın bir şekilde “ceza avukatı” veya “ağır ceza avukatı” gibi kavramlar gelişmiştir. Her avukat istediği her davaya kanunen bakabilmektedir. Halk arasında ceza davalarına bakmayı tercih eden avukatlara “ceza avukatı” denmektedir. Zannımızca asliye ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlara bakmayı tercih eden avukatlara da ceza avukatı denmektedir. 

Hangi davaların hangi mahkemelerin görev alanına gireceği kanunlarla belirlenmektedir. 5235 Sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 12. Maddesinde belirlenmiştir.

            5235 Sayılı  kanunun 12. Maddesi  “Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), resmî belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflâs (m. 161) suçları, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler, askerî mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler ile çocuklara özgü kovuşturma hükümleri saklıdır.” şeklindedir.

AŞAĞIDAKİ SUÇLARLA İLGİLİ HUKUKİ PROBLEMLERİNİZDE BİZLERE ULAŞABİLİRSİNİZ. 

 • Soykırım Ve İnsanlığa Karşı Suçlar
 • Göçmen Kaçakçılığı Ve İnsan Ticareti Suçları
 • Kasten Yaralama, Taksirle Yaralama,Taksirle Öldürme Suçları
 • İşkence Ve Eziyet Suçları
 • Cinsel Suçlar
 • Tehdit, Şantaj Ve Hürriyete Karşı Suçlar
 • Hakaret Suçu
 • Özel Hayata Ve Hayatın Gizliliğine Karşı Suçlar
 • Hırsızlık, Dolandırıcılık Ve Diğer Malvarlığına Karşı Suçlar
 • Topluma, Çevreye, Kamu Güvenine, Kamu Barışına, Aile Düzenine Ve Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
 • Resmi Belgede Ve Özel Belgede Sahtecilik Suçları
 • Kamu Görevini İhlal – Görevi Kötüye Kullanma
 • Rüşvet, Zimmet, İrtikap Suçları
 • Genel Ahlaka Karşı Suçlar Ve Bilişim Suçları
 • Millete Ve Devlete Karşı Suçlar Ve Türk Ceza Kanunu’nda Ve Diğer Kanunlarda Düzenlenen Suçlar

Ağır Ceza Mahkemelerinin Görev Alanına Giren  Suçlar Şunlardır :

Diğer kanunlar açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, Ağır Ceza Mahkemeleri aşağıdaki suçlar ve mevzuatta belirlenen diğer suçlara bakmakla görevlidir:

 • Kasten Öldürme Suçu ve Nitelikli Halleri
 • Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma Suçu
 • Yağma Suçu
 • Nitelikli dolandırıcılık Suçu
 • Hileli iflas Suçu
 • Kamu Görevlisinin işlemiş olduğu Resmi belgede sahtecilik  Suçu
 • Zimmet Suçu
 • İrtikap Suçu
 • Rüşvet Suçu
 • Türk Ceza Kanunu İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci bölümünde bulunan suçlar ( Ancak 318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddelerindeki suçlar hariç)
 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren, müebbet hapis cezasını gerektiren ve on yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar
 • Terörle Mücadele Kapsamına Giren Suçlar

b) Bunların dışında TCK md. 318, 319, 324, 325 ve 332 kapsamı dahilinde sayılar suçlar Ağır Ceza Mahkemesinin kapsamına girmemektedir. Fakat bu maddelerin aşağıda yer alan bölümleri Ağır Ceza Mahkemeleri kapsamında girmektedir.

 • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
 • Milli savunmaya karşı suçlar
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamında propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. siyasi nitelikli suçlar.

CEZA DAVALARI ÜCRETLERİ 

Avukatlar müvekkilleri ile imzaladıkları avukatlık sözleşmesinde herhangi bir sınır bulunmazken 4 Ekim 2023  tarihinde yayınlanan tarifeye göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde bazı sınırlar bulunmaktadır. Bunlar:

Asliye Ceza Mahkemesi’nde Görülen Davalar:

 • Sanık Vekilliği: 17.900,00 TL
 • Müdahil Vekilliği: 17.900,00  TL ·      

Ağır Ceza Mahkemesi’nde Görülen Davalar:

 • Sanık Vekilliği: 29.800,00 TL
 • Müdahil Vekilliği: 29.800,00 TL ·      

Sulh Ceza Hâkimliği / İnfaz Hakimliği

 • 8.000,00 TL

CEZA DAVALARI ÜCRETLERİ 

Ortalama Ceza Davaları ücretleri ortalama 20.000 TL ile 60.000 TL arasında değişmektedir.

AĞIR CEZA DAVALARI ÜCRETLERİ 

Ortalama Ağır Ceza Davaları ücretleri ortalama 40.000 TL ile 125.000 TL arasında değişmektedir.

CEZA DAVALARINDA HİZMETLERİMİZ NELERDİR ?

Ceza davaları kolluk aşaması, soruşturma aşaması, asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemelerindeki kovuşturma aşaması, istinaf aşaması ve temyiz aşamaları olmak üzere özenle takip edilmesi gereken davalardandır. Ceza davalarınızla ilgili hukuki problemlerinizde bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Hizmetlerimiz şu şekildedir 

 • Kolluk aşamasında hukuki yardım
 • Şikayet Dilekçesi – Suç Duyurusunda Bulunma
 • Soruşturma Aşamasında Hukuki Yardım
 • Kovuşturma Aşamasında Hukuki Yardım
 • Soruşturma veya Kovuşturma Aşamasında Savunma Dilekçesi
 • Duruşmalara Katılma
 • İstinaf Aşamasında Hukuki Yardım
 • İstinaf Dilekçesi Yazma
 • Temyiz Aşamasında Hukuki Yardım
 • Temyiz Dilekçesi Yazma
 • Olağan Üstü Kanun Yollarına Başvurma
 • Ceza Davalarıyla İlgili Bütün Hukuki İşlemler

Hizmetlerimiz Hakkında Sorunuz Mu Var?


Hemen Av. M. Kürşat Kılıç’ı Ara!

Haftaiçi

 • 09:00 – 18:00

KONUM

konya-ceza-avukati