BOŞANMA DAVASINDAN VAZGEÇMENİN CEZASI VAR MIDIR ?

İnternette boşanma davası ile aranan kelime/cümleler arasında, en çok karşımıza çıkanlardan bir tanesi boşanma davasından vazgeçmenin cezası cümlesi oldu. Bizler de bu konuda bir içerik hazırlamaya karar verdik.

Boşanma Davasından Vazgeçmenin Cezası Var Mıdır ?

Boşanma davasından vazgeçmenin cezası yoktur. Böyle bir ceza çeşidi bulunmamaktadır. Öncelikle bizler boşanma davasını ve diğer tüm davaları avukatsız bir şekilde takip edilmesini tavsiye etmemekteyiz. Dava açarken, şayet avukatsız bir şekilde açıldıysa dava esnasında da bir vekille takip edilmesini tavsiye ediyoruz. 

Boşanma davasından vazgeçmenin cezası yoktur ancak olumsuz etkileri olabilir. Şöyle ki;
Çekişmeli bir boşanma davasında vazgeçtikten sonra, eşinizin vazgeçmeden önceki davranışları affetmiş sayılırsınız. Daha sonra açabileceğiniz çekişmeli boşanma davalarında eşinizin bu kusurlu davranışlarına kusur olarak dayanamazsınız. Dolayısıyla çekişmeli boşanma davasından vazgeçerken bir avukattan yardım almanızı tavsiye ediyoruz.

Nitekim T.C Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2018 / 2442 Esas 2018 / 13476 Karar sayılı ilamı “

davacı erkek tarafından daha önce Kağızman Aile Mahkemesinin 2011/384 esas sayılı dava dosyasıyla temyize konu boşanma davasında ileri sürülen vakıalar ile dava açtığı ancak 01.12.2011 tarihli dilekçe ile davasından feragat ettiği anlaşılmaktadır. Feragatle, kadından kaynaklanan ve mahkemece kadına kusur olarak yüklenen önceki olayları affetmiş veya en azından hoşgörü ile karşılamıştır. Affedilen veya hoşgörü ile karşılanan olaylar kadına kusur olarak yüklenemez. Davalı kadının feragat tarihinden sonra boşanmayı gerektirir kusurlu bir davranışının varlığı ispatlanamamıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında davanın reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA” şeklindedir.

Görüleceği üzere Yargıtay, boşanma davasından feragat etmeyi affetme veya en azından hoşgörüyle karşılamak olarak kabul etmektedir. Dolayısıyla bir vazgeçmenin bir cezası bulunmamaktadır ancak olumsuz etkileri olabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasından vazgeçmenin ise affetme/hoşgörüyle karşılamak gibi bir etkisi bulunmamaktadır.  T.C Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2020 / 548 Esas 2020 / 1743 Karar sy. İlamı “ Somut olayda, davacı-davalı kadın tarafından daha önce açılan ve feragat edilen dava, münhasıran TMK’nın 166/3 maddesine dayalı olarak açıldığına göre, anlaşmalı boşanma davasının dava tarihinden önceki vakıaları affedildiği anlamına gelmeyeceğinden, bu hususun gözetilerek karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş kararın bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.” şeklindedir.

Boşanma davası açarken de, sonrasında da bir boşanma avukatı ile birlikte hareket etmenizi tavsiye ederiz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir