Konya İdare Avukatı

Konya  İdare Avukatı, Konya’da idare alanında uzmanlaşmış avukata verilen isimdir. Peki idare hukuku nedir? İdari fonksiyon, yasama, yürütme ve yargı organlarının devletin, toplumsal ihtiyaçları karşılamak için yürüttüğü kamusal faaliyetlerdir. Temel amacı kamu yararını gerçekleştirmektir.

idare-Avukati

Daha detaylı bir anlatım ile idare hukuku , idare hukukunun konusunu devlet idaresi oluşturur. Bir devlette belli başlı üç fonksiyon vardır; yargı,yasama ve yürütme. Bu fonksiyoları yerine getirmek için devlet, üç tür yetkiye sahiptir ; yasama yetkisi, yürütme yetkisi, yargı yetkisi Bu fonksiyonları kulanabilmek içinde organlara gereksinimi vardır bunlar;yasama organı yargı organı ve yürütme organıdır. İşte Konya  İdare avukatı da bu konuda uzmanlaşmış idare hukuku alanında deneyimli kişidir.

İdari işlemler nelerdir?

İdari işlemler, idarenin tek taraflı yaptığı icrai niteliği olan ve hukuka uygunluk karinesinden faydalanan tasarruflardır. İdari işlemin tek yanlı olması şu demektir, tek yanlı işlemlerin özelliği muhatabı olan kişilerin rızalarını ve irade beyanlarını dikkate almadan zorla kendilerinin uygulanmasıdır. İdari işlemlerin icrai olması idarenin iradesini tek yanlı açıklama yoluyla mevcut hukuk düzeninde etkiler yaratmasıdır. İdari işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden faydalanması ise idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açık olmasıdır. Bu kuralın istisnaları tabi ki vardır.   Konya İdare Avukatı ’nın görevleri bu işlemleri detaylıca bilerek size hukuksal yön vermesidir.

Bu uygulamalar esnasında idarenin eylemlerinden mağduriyet yaşayabilirsiniz. İdarenin eylemlerinden mağduriyet yaşamanız halinde muhakkak bir  Konya  İdare Avukatı ’na danışın ve mutlaka bir İdare avukatı tutmanızı öneririz.

İdari Yargı nedir?

Hukuk devleti ilkesinin bir gereği olan idarenin yargısal denetimi ile görevli mahkemeler idari yargı düzenini meydana getirirler. Kişiler ile idare arasında çıkan ve uyuşmazlıkları çözümlemekle görevli idare ve vergi mahkemelerinden oluşur. Bu mahkeme kararlarını son inceleme mercii kural olarak Danıştaydır. Danıştay, bazı idari davalara ve vergi davalarına ilk derece mahkemesi olarak bakar.

İdarenin eylemleriden dolayı mağduriyete uğradığınızı düşünüyorsanız Av. Mehmet Kürşat KILIÇ ile iletişime geçebilirsiniz.